Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 18. februar 2019 - Torek, 19. februar 2019

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 20. februar 2019 - Sreda, 20. februar 2019

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

PRED. SPREM.

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ03/8/13979

  AMENDMENTS 8 - 85 - Draft opinion - Discontinuing seasonal changes of time

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/14580

OBVESTILO POSLANCEM - Predlog direktive Sveta o določitvi splošnega režima za trošarino (prenovitev)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

MNENJE - Mnenje v obliki pisma o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 4. februar 2019 - Ponedeljek, 4. februar 2019

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI

POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

NAPAKE/DODATKI
ERR01

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13992