Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 19. november 2018 - Torek, 20. november 2018

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 19. november 2018 - Ponedeljek, 19. november 2018

15-11-2018 CJ03_OJ(2018)11-19_2 PE 630.544v01-00
LIBE JURI

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09247

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

rok za vložitev predlogov sprememb : 05-12-2018

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018

  AMENDMENTS 40 - 339 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630422 PE 630.422v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12817

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12714

  AMENDMENTS 340 - 628 - Draft report - Representative actions for the protection of the collective interests of consumers

08-11-2018 JURI_AM(2018)630456 PE 630.456v01-00
JURI

Geoffroy DIDIER

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12817

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

rok za vložitev predlogov sprememb : 21-11-2018