Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 24. september 2018 - Ponedeljek, 24. september 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe o določitvi pogojev in postopka, na podlagi katerih lahko Komisija od podjetij in združenj podjetij zahteva informacije v zvezi z notranjim trgom in povezanimi področji

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/12902

  AMENDMENTS 21 - 50 - Draft opinion - Alignment of reporting obligations in the field of environment policy

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13525

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft opinion - Autonomous driving in European Transport

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13337

MNENJE o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/11989

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 10. september 2018 - Ponedeljek, 10. september 2018

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 17-09-2018