Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Direktiva Komisije o spremembi prilog I, III, V in VI k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES glede izključno tehničnih prilagoditev

2019/2744(RPS) Regulativni postopek s pregledom
JURI

Pristojni odbor

Zahteva za odvzem imunitete Joséju Manuelu Fernandesu

2019/2005(IMM) Imuniteta
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

Pristojni odbor

Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

2017/0035(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
JURI

Pristojni odbor

Trgovina z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko unijo in Republiko Kazahstan (prilagojeno)

2015/0082(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
JURI

Pristojni odbor

Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas

2018/0332(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
JURI

[PPE]

Za mnenje

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mednarodnimi računovodskimi standardi 1, 8, 34, 37 in 38, mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 2, 3 in 6, pojasnili 12, 19, 20 in 22 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja ter Pojasnilom 32 Stalnega odbora za pojasnjevanje (Besedilo velja za EGP)

2019/2782(RPS) Regulativni postopek s pregledom
JURI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 1 in 8

2019/2781(RPS) Regulativni postopek s pregledom
JURI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
JURI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
JURI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
JURI

Za mnenje