Delovni dokumenti


Delovni dokumenti so dokumenti, ki zadevajo pripravo poročil in mnenj. Odbori pogosto uporabijo to obliko dokumentov za objavo obrazložitev svojih poročil.
Za iskanje med vsemi delovnimi dokumenti, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/13312

DELOVNI DOKUMENT o tridimenzionalnem tiskanju, izzivu na področju intelektualne lastnine in civilne odgovornosti

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/09065

DELOVNI DOKUMENT o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/08809

DELOVNI DOKUMENT o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ24/8/06371

DRUGI DELOVNI DOKUMENT o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/00431

DELOVNI DOKUMENT o uvedbi skupnih minimalnih standardov za civilne postopke v Evropski uniji – pravna podlaga

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03329

DELOVNI DOKUMENT o zaščiti ranljivih odraslih

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/03330

DELOVNI DOKUMENT o priporočilih za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02368

DELOVNI DOKUMENT o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/00431

  WORKING DOCUMENT on a possible extension of European Union geographical indication protection to non-agricultural products

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

S tem povezani dokumenti v dosjeju JURI/8/02042