Domov

 
Zadnje novice
 
Next LIBE committee meetings

Hearing of Candidates for the post of European Data Protection Supervisor (EDPS) and Assistant Supervisor:
 
- Monday, 20 October, 19.00 – 22.30 in Strasbourg, room Louise Weiss (LOW) N1.3 - Hearing
- Tuesday, 21 October, 17.00 – 17.45 in Strasbourg, room Winston Churchill (WIC) 200 - Vote. This meeting will not be broadcasted live. The recording will be available as from 22 October.
 
LIBE Committee Meetings:
 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November 2014, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Ne zamudite
Vsa obvestila  
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
LIBE - AFET exchange of views on Counter-Terrorism

On 16 October from 11.30 to 12.30 in meeting room Paul-Henri Spaak PHS 3 C 50, AFET and LIBE Committees will hold a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscores the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".

   
Joint debate on the procedural rights package

On 16 October from 10.00 to 11.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a joint debate on three proposed Directives in the field of the procedural rights of accused and suspected persons in criminal proceedings. The proposals were presented by the Commission in November last year and concern the specific procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings and the  provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. They are part of the procedural rights Roadmap adopted by the Council in 2009.

   
Joint debate on Smart Borders package

On 16 October from 9.00 to 10.00 in room József Antall (JAN) 2Q2, the LIBE Committee will hold a joint debate on the Smart Borders Package. The European Commission will present the study on technical options for a smart borders pilot.

   
 
Zadnja sporočila za javnost
Prikaži vse  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    zaščito pravic državljanov, človekovih pravic in temeljnih svoboščin na ozemlju Unije, vključno z zaščito manjšin, kakor je določeno v Pogodbah in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah;
2.    ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, razen tistih, ki temeljijo na spolu, ali tistih, ki se dogajajo na delovnem mestu in trgu dela;
3.    zakonodajo na področju preglednosti in varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov;
4.    vzpostavitev in razvoj območja svobode, varnosti in pravice ob spoštovanju načel subsidiarnosti in sorazmernosti, zlasti:
 
(a)    ukrepe glede vstopa in gibanja oseb, azila in priseljevanja,
(b)    ukrepe integriranega upravljanja skupnih meja,
(c)    ukrepe, ki se navezujejo na policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, vključno s terorizmom, ter vsebinske in postopkovne ukrepe v zvezi z oblikovanjem skladnejšega pristopa Unije do kazenskega prava;
 
5.    Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Evropska agencija za temeljne pravice, Europol, Eurojust, Cepol, Evropsko javno tožilstvo ter druge organe in agencije na tem področju;
6.    ugotovitev obstoja očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila skupna načela držav članic.
 
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Dobrodošli
 
 

Kot predsednik Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve vas z veseljem pozdravljam na tej strani.
 
Odbor LIBE je pristojen za veliko večino zakonodaje na področju politik pravosodja in notranjih zadev ter njihov demokratični nadzor. Pri tem zagotavlja dosledno spoštovanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, Evropske konvencije o človekovih pravicah in krepitev evropskega državljanstva.
 
Odbor svoje delo opravlja prek vsakodnevnih stikov z Evropsko komisijo (ki zastopa evropski interes), Svetom ministrov (ki zastopa vlade in nacionalne interese 28 držav članic) ter v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti. Ravno tako potekajo redne izmenjave s predstavniki sodstva, organi pregona, akademskimi krogi in civilno družbo.
 
Politike na področju pravosodja in notranjih zadev ob celovitem upoštevanju nacionalnega pravnega reda obravnavajo vprašanja v skupnem interesu na evropski ravni, kot so: boj proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu, varstvo temeljnih pravic, zagotavljanje varstva podatkov in zasebnosti v digitalni dobi, boj proti diskriminaciji na podlagi rase ali narodnosti, vere, prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.
 
Odbor LIBE si bo po svojih najboljših močeh prizadeval za krepitev plodnega dialoga z vsemi zainteresiranimi stranmi, zlasti z državljani.