Splošno iskanje

Iskanje

Rezultati : 5

PREDLOGI SPREMEMB 36–178 - Osnutek poročila Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

PREDLOGI SPREMEMB 360–753 - Osnutek poročila Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

PREDLOGI SPREMEMB 179–359 - Osnutek poročila Preprečevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

rok za vložitev predlogov sprememb : 18-02-2019