Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

2018/0103(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
LIBE

[S&D]

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja

2019/0181(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

2019/0182(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Pristojni odbor

Iskanje in reševanje (SAR) v Sredozemskem morju

2019/2755(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Pristojni odbor

Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta

2019/0807(CNS) * Postopek posvetovanja
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Pristojni odbor

Evropska mejna in obalna straža: sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) in razveljavitev Skupnega ukrepa Sveta št. 98/700/PNZ

2018/0330B(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo ter Bosno in Hercegovino glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Bosni in Hercegovini

2019/0060(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Pristojni odbor

Sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Črno goro glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Črni gori

2019/0043(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

2019/0013(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o uporabi nekaterih določb Sklepa Sveta 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, Sklepa Sveta 2008/616/PNZ o izvajanju Sklepa 2008/615/PNZ o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, in Priloge k Sklepu 2008/616/PNZ ter Okvirnega sklepa Sveta 2009/905/PNZ o akreditaciji izvajalcev forenzičnih dejavnosti, ki opravljajo laboratorijske dejavnosti

2019/0012(NLE) Nezakonodajni postopki
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Pristojni odbor