Obvestila poslancev


Obvestila poslancem uporabljajo odbori, da svojim članom posredujejo informacije, ki ne sodijo v druge vrste dokumentov, na primer povzetek obiska delegacije ali sestanka s strokovnjakom, vprašanja enemu od komisarjev ali objava prejetih peticij.
Za iskanje med vsemi obvestili poslancem, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  NOTICE TO MEMBERS - ”Legislative scrutiny time” on the 2014 Public Procurement Directives

21-04-2017 IMCO_CM(2017)603079 PE 603.079v01-00
IMCO

S tem povezani dokumenti v dosjeju IMCO/8/09456

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0999/2016 by Ricarda Cieslik (German) on banning the killing of male chicks and for farm animal welfare in Germany

18-04-2017 PETI_CM(2017)602889 PE 602.889v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1001/2016 by F. M. (German) on banning the use of glutamate in human food and animal feed

18-04-2017 PETI_CM(2017)602890 PE 602.890v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1015/2016 by Linda Roland Danil (British) on animal welfare of companion animals in EU Member States

12-04-2017 PETI_CM(2017)602891 PE 602.891v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1030/2016 by T.E. (British) on transposition of EIA Directive into the UK legislation, right of freedom of movement, constitution of the Council of Ministers, Eurocurrency and withdrawal of the Member States from the European Union

12-04-2017 PETI_CM(2017)602892 PE 602.892v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 1100/2016 by Mr Eigil Johannesen (Danish) on a change of practice of the Danish tax authorities concerning the exemption rules under the VAT directive

12-04-2017 PETI_CM(2017)602893 PE 602.893v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0931/2016 by W.L. (German) on unequal treatment as regards pension contributions

11-04-2017 PETI_CM(2017)602883 PE 602.883v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0933/2016 by A. G. (Australian, resident of the United Kingdom) on behalf of Rania Ali, accompanied by over 5,000 signatures, on Skype not being a solution for asylum seekers in Greece

11-04-2017 PETI_CM(2017)602884 PE 602.884v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0936/2016 by D. C. (Danish) on her complaints about commercial waste tax in Denmark

11-04-2017 PETI_CM(2017)602886 PE 602.886v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648

  NOTICE TO MEMBERS - Petition No 0968/2016 by D. H. (British) bearing one additional signature, on double taxation of the UK pension in Greece

11-04-2017 PETI_CM(2017)602887 PE 602.887v01-00
PETI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09648