Seznam odborovStalni odbori

Posebni odbori

Nekdanji posebni odbori

TAXE Sejni dokumenti
Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom
(Delo posebnega odbora je bilo zaključeno 30. novembra 2015)

Prejšnji preiskovalni odbori

EMIS Sejni dokumenti
Meritve emisij v avtomobilskem sektorju
(Delo preiskovalnega odbora je bilo zaključeno 4. aprila 2017)
PANA Sejni dokumenti
Pranje denarja, izogibanje davkom in davčna utaja
(Delo preiskovalnega odbora je bilo zaključeno 13. decembra 2017)