Seznam odborovStalni odbori

Posebni odbori

Nekdanji posebni odbori

TAXE Sejni dokumenti
Davčna stališča in drugi ukrepi podobne narave ali s podobnim učinkom
(Delo posebnega odbora je bilo zaključeno 30. novembra 2015)
TERR Sejni dokumenti
Terorizem
(Delo posebnega odbora je bilo zaključeno 14. novembra 2018)
PEST Sejni dokumenti
Postopek Unije za registracijo pesticidov
(Delo posebnega odbora je bilo zaključeno 12. decembra 2018)

Prejšnji preiskovalni odbori

EMIS Sejni dokumenti
Meritve emisij v avtomobilskem sektorju
(Delo preiskovalnega odbora je bilo zaključeno 4. aprila 2017)
PANA Sejni dokumenti
Pranje denarja, izogibanje davkom in davčna utaja
(Delo preiskovalnega odbora je bilo zaključeno 13. decembra 2017)