Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–62 - Osnutek mnenja Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

OSNUTKI DOPOLNITEV PRORAČUNA Proračun 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES