Domov

 
Zadnje novice
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Ne zamudite
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Odbor, pristojen za:
 
1.    delovanje in razvoj skupne ribiške politike ter njeno vodenje;
 
2.    varovanje ribolovnih virov, upravljanje ribolovnih virov in ladjevij, ki izkoriščajo te vire, ter pomorske raziskave in uporabne raziskave na področju ribištva;
 
3.    skupno organizacijo trga z ribjimi proizvodi in proizvodi iz akvakulture ter njihovo predelavo in trženje;
 
4.    strukturno politiko na področju ribištva in akvakulture, vključno s finančnimi instrumenti in sredstvi za usmerjanje ribištva v podporo tem sektorjem;
 
5.    celostno pomorsko politiko v zvezi z ribolovnimi dejavnostmi;
 
6.    sporazume o partnerstvu v trajnostnem ribiškem sektorju, regionalne ribolovne organizacije in izvajanje mednarodnih obveznosti na področju ribištva.
 
 
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Pozdravljena obiskovalka, pozdravljen obiskovalec!
 
Na tem spletnem mestu lahko dostopate do različnih dokumentov in informacij, povezanih z dejavnostmi našega odbora, še zlasti do dnevnih redov in drugih sejnih dokumentov, našega mesečnega glasila Trawler ter prispevkov in informacij o javnih predstavitvah v Odboru za ribištvo. Na domači strani našega spletnega mesta so predstavljene tudi najpomembnejše točke naših dejavnosti, ki jih redno posodabljamo.
 
V osmem zakonodajnem obdobju bo za delo našega odbora nedvomno  osrednja tema spremljanje reforme skupne ribiške politike, v kateri je v preteklih mesecih Evropski parlament intenzivno sodeloval. Ribiška politika mora usklajevati različne interese, pri tem pa je njen cilj zagotoviti dolgoročno vzdržnost morskega okolja, ribjih staležev, ribičev, industrijskih panog, povezanih z ribištvom, in obalnih skupnosti. Nova politika ima visoke cilje, prinaša številna tveganja in izzive, evropske institucije pa so trdno odločene, da se bodo z njimi spoprijele.
 
Ustrezno obveščanje državljanov o tem, kako se pripravljajo politične odločitve, zagotovo pozitivno vpliva na sprejemanje političnih odločitev. Prepričan sem, da bo to spletno mesto koristno, saj ponuja jasnejši pregled naših vsakdanjih dejavnosti.
 
Alain Cadec
Predsednik