Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/98 o izvajanju mednarodnih obveznosti Unije iz člena 15(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v okviru Mednarodne konvencije za ohranitev tunov v Atlantiku in Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju ribištva severozahodnega Atlantika

2019/2756(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
PECH

Pristojni odbor

Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

2019/0090(NLE) Nezakonodajni postopki
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024)

2019/0078(NLE) Nezakonodajni postopki
PECH

Pristojni odbor

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Gambijo in njegov protokol o izvajanju

2019/0076(NLE) Nezakonodajni postopki
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

Pristojni odbor

Nadzor ribištva

2018/0193(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

Pristojni odbor

Prepoved ribolova z visečimi mrežami

2014/0138(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
PECH

Pristojni odbor

Sporazum med EU in Čilom o ohranjanju staleža mečarice v jugovzhodnem Tihem oceanu

2010/0084(NLE) Nezakonodajni postopki
PECH

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PECH

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PECH

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU

2019/2058(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PECH

Za mnenje