Poročila

Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2013

Datum :19-02-2014

Referenčna številka :

A7-0131/2014 PE 526.099v04-00
PETI

Jarosław Leszek WAŁĘSA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/14832

PRED. SPREM.

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o Poročilu o državljanstvu EU iz leta 2013 – Državljani EU: vaše pravice, vaša prihodnost

Datum :14-02-2014

Referenčna številka :

A7-0107/2014 PE 522.951v03-00
PETI

Nikolaos SALAVRAKOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/13741

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2012

Datum :24-09-2013

Referenčna številka :

A7-0299/2013 PE 508.200v04-00
PETI

Edward McMILLAN-SCOTT

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/11542

PRED. SPREM.

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2012

Datum :15-07-2013

Referenčna številka :

A7-0257/2013 PE 513.107v02-00
PETI

Nikolaos SALAVRAKOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/12214

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2011

Datum :01-10-2012

Referenčna številka :

A7-0297/2012 PE 491.340v04-00
PETI

Erminia MAZZONI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/09130

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2011

Datum :17-07-2012

Referenčna številka :

A7-0240/2012 PE 483.811v02-00
PETI

Giles CHICHESTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/08206

PRED. SPREM.

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2010: Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU

Datum :06-03-2012

Referenčna številka :

A7-0047/2012 PE 473.706v03-00
PETI

Adina-Ioana VĂLEAN

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/06794

PRED. SPREM.

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2010

Datum :20-07-2011

Referenčna številka :

A7-0285/2011 PE 466.968v02-00
PETI

Iliana Malinova IOTOVA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/7/05200

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletni strani Odbora za peticije, kjer se boste lahko seznanili z delom in dejavnostmi odbora, ki mu predsedujem od leta 2009.
 
Pravica do peticije, ki jo zagotavlja Pogodba o Evropski uniji, je temeljna pravica, ki je neločljivo povezana z državljanstvom. Je pomemben in pogosto učinkovit način, ki ljudem omogoča, da neposredno sodelujejo v dejavnostih Parlamenta, članom odbora pa, da posebej obravnavajo njihove pomisleke, predloge ali pritožbe.
 
Odbor pogosto odgovori na peticije državljanov Evropske unije z obravnavanjem možnih kršitev državljanskih pravic iz pogodbe in s sodelovanjem z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi v zvezi z vprašanji izvajanja evropske zakonodaje na področju okolja, socialnih zadev, prostega gibanja, itd..
 
Je preiskovalni in ne zakonodajni odbor, ki skuša zagotoviti, da so v primeru utemeljenih zahtev državljanom na voljo izvensodna sredstva. Pripravi lahko obiske za odkrivanje dejstev in poroča na plenarnem zasedanju.
 
Ima torej pomembno vlogo pri povezovanju z evropskimi državljani ter krepitvi legitimnosti in odgovornosti postopka odločanja v Evropski uniji.
 
Erminia Mazzoni