Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o poročilu o državljanstvu EU iz leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb

30-11-2017 A8-0385/2017 PE 606.039v03-00
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09412

PRED. SPREM.
001-004

POROČILO v skladu s členom 216(7) Poslovnika o razpravah v Odboru za peticije v letu 2016

30-11-2017 A8-0387/2017 PE 610.643v03-00
PETI

Notis MARIAS

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09607

PRED. SPREM.
001-007
008-008
009-013
014-017
018-018

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2016

23-10-2017 A8-0328/2017 PE 604.708v03-00
PETI

Marlene MIZZI

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/09608

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • odpri PDF v novem oknu
  • Odpri Wordov dokument v novem oknu.
PRED. SPREM.
001-005
006-010
011-014
015-015

POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije za leto 2015

02-12-2016 A8-0366/2016 PE 585.817v04-00
PETI

Ángela VALLINA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/07110

PRED. SPREM.
001-002
003-007
008-015
016-017

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic v letu 2015

15-11-2016 A8-0331/2016 PE 587.504v02-00
PETI

Notis MARIAS

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/07150

PRED. SPREM.
001-003
004-005
006-006
007-011
012-013
014-018

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2014

02-02-2016 A8-0020/2016 PE 567.774v03-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/04391

PRED. SPREM.
001-003
004-009
010-011

POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014

10-12-2015 A8-0361/2015 PE 544.272v03-00
PETI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/02170

PRED. SPREM.
001-009
010-011

POROČILO o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex

26-11-2015 A8-0343/2015 PE 569.466v02-00
PETI LIBE

Ska KELLER, Roberta METSOLA

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ17/8/03012

PRED. SPREM.
001-001

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013

09-12-2014 A8-0058/2014 PE 539.677v05-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/01616

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • odpri PDF v novem oknu
  • Odpri Wordov dokument v novem oknu.
PRED. SPREM.
001-003
004-008
009-014