Poročila

Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Ni dokumentov.

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletni strani Odbora za peticije, kjer se boste lahko seznanili z delom in dejavnostmi odbora, ki mu predsedujem od leta 2009.
 
Pravica do peticije, ki jo zagotavlja Pogodba o Evropski uniji, je temeljna pravica, ki je neločljivo povezana z državljanstvom. Je pomemben in pogosto učinkovit način, ki ljudem omogoča, da neposredno sodelujejo v dejavnostih Parlamenta, članom odbora pa, da posebej obravnavajo njihove pomisleke, predloge ali pritožbe.
 
Odbor pogosto odgovori na peticije državljanov Evropske unije z obravnavanjem možnih kršitev državljanskih pravic iz pogodbe in s sodelovanjem z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi v zvezi z vprašanji izvajanja evropske zakonodaje na področju okolja, socialnih zadev, prostega gibanja, itd..
 
Je preiskovalni in ne zakonodajni odbor, ki skuša zagotoviti, da so v primeru utemeljenih zahtev državljanom na voljo izvensodna sredstva. Pripravi lahko obiske za odkrivanje dejstev in poroča na plenarnem zasedanju.
 
Ima torej pomembno vlogo pri povezovanju z evropskimi državljani ter krepitvi legitimnosti in odgovornosti postopka odločanja v Evropski uniji.
 
Erminia Mazzoni