Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013

09-12-2014 A8-0058/2014 PE 539.677v05-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/01616

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • 101k
  • 48k
PRED. SPREM.
001-003
004-008
009-014