Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2014

02-02-2016 A8-0020/2016 PE 567.774v03-00
PETI

Soledad CABEZÓN RUIZ

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/04391

PRED. SPREM.
001-003
004-009
010-011

POROČILO o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2014

10-12-2015 A8-0361/2015 PE 544.272v03-00
PETI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/02170

PRED. SPREM.
001-009
010-011

POROČILO o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic o preiskavi na lastno pobudo OI/5/2012/BEH-MHZ v zvezi z agencijo Frontex

26-11-2015 A8-0343/2015 PE 569.466v02-00
PETI LIBE

Ska KELLER, Roberta METSOLA

S tem povezani dokumenti v dosjeju CJ17/8/03012

PRED. SPREM.
001-001

POROČILO o letnem poročilu o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic za leto 2013

09-12-2014 A8-0058/2014 PE 539.677v05-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

S tem povezani dokumenti v dosjeju PETI/8/01616

NAPAKE/DODATKI
ERR01
  • 101k
  • 48k
PRED. SPREM.
001-003
004-008
009-014