Domov

 
Zadnje novice
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

   
 
Ne zamudite
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Več
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

   
 
Predstavitev in pristojnosti
 
Odbor, pristojen za:
 
regionalno in kohezijsko politiko, zlasti:
 
(a)    Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in druge instrumente regionalne politike Unije,
 
(b)    ocenjevanje učinka drugih politik Unije na ekonomsko in socialno kohezijo,
 
(c)    usklajevanje strukturnih instrumentov Unije,
 
(d)    najbolj oddaljene regije in otoke, kakor tudi za čezmejno in medregijsko sodelovanje,
 
(e)    odnose z Odborom regij, organizacijami za medregijsko sodelovanje ter lokalnimi in regionalnimi organi.
 
Na seji 14. decembra 2006 se je konferenca predsednikov odločila kot posredno pristojnost odbora dodati urbano razsežnost
 
Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji določa, da Evropska unija „spodbuja ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami članicami“. V ta namen strukturni skladi podpirajo dobro razvito politiko regionalnega razvoja, ki se za doseganje svojih ciljev povezuje z drugimi politikami, zlasti razvojno, energetsko in prometno politiko.
 
Naloga Odbora za regionalni razvoj, kateremu imam čast predsedovati, je zagotoviti, da Unija in njene države članice gospodarsko politiko izvajajo tako, da pripomorejo k izpolnitvi tega cilja. V ta namen tesno sodelujemo s predsedstvom Unije, Svetom, Evropsko komisijo ter svetovalnimi organi EU, kot so Odbor regij, Ekonomsko-socialni odbor in mnoge druge regionalne in lokalne organizacije.
 
50 članov odbora in 50 namestnikov predstavlja vse politične skupine v EP, ki prek svojih koordinatorjev skupaj s predsedstvom odbora organizirajo naše dejavnosti.
 
Na tem spletnem mestu boste lahko našli podrobne informacije o naših zakonodajnih in političnih dejavnosti ter spremljali naše seje na spletu, prek servisa EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER