Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 3. oktober 2019

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 2. oktober 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_1 PE641.266v01-00
REGI

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 2. oktober 2019

02-10-2019 REGI_OJ(2019)10-02_2 PE641.267v01-00
REGI

 

PREDLOGI SPREMEMB 1–41 - Osnutek mnenja Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki

10-09-2019 REGI_AM(2019)641111 PE641.111v01-00
REGI

Younous OMARJEE

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Torek, 3. september 2019

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI

 

ZAPISNIK - Torek, 3. september 2019

03-09-2019 REGI_PV(2019)09-03-1 PE641.079v01-00
REGI

 

OSNUTKI DOPOLNITEV PRORAČUNA Proračun 2020

29-08-2019 REGI_AB(2019)640650 PE640.650v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Mnenje o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije

28-08-2019 REGI_AL(2019)640645 PE640.645v01-00
REGI

Younous OMARJEE

OSNUTEK MNENJA o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-09-2019