Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Reform Support Programme

05-12-2019 REGI_AD(2019)643095 PE643.095v01-00
REGI

Cristian GHINEA

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 4. december 2019 - Četrtek, 5. december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-12-2019

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 4. november 2019 - Torek, 5. november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

ZAPISNIK - Ponedeljek, 4. november 2019 - Torek, 5. november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Ponedeljek, 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

ZAPISNIK - Ponedeljek, 21. oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE