Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Research for REGI Committee –Cohesion policy: The European Parliament’s role since the Treaty of Lisbon
15-07-2019 Študija

Research for REGI Committee-The Agenda for Cohesion Policy in 2019-2024: Key issues for the REGI Committee
14-06-2019 Študija

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal
13-03-2019 Briefing

Research for REGI Committee – Gender Dimension of the EU Cohesion Policy
19-02-2019 Študija

Research For REGI Committee - Territorial Needs and Ring-fencing Requirements: Experience with Implementation in ERDF and ESF
15-02-2019 Študija

Research for REGI Committee - Implementation of Cohesion Policy in the 2014-2020 Programming Period - January 2019 UPDATE
17-01-2019 Briefing

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION
15-10-2018 Briefing

Research for REGI Committee - Externalities of Cohesion Policy
15-10-2018 Študija

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2018
01-10-2018 Na kratko

Research for REGI Committee – Future links between structural reforms and EU cohesion policy
14-09-2018 Študija