Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)

2019/2784(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
REGI

Pristojni odbor

Imenovanje člana Evropske komisije - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nezakonodajni postopki
REGI

Pristojni odbor

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU

2019/2058(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Računsko sodišče

2019/2059(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2019/2060(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski odbor regij

2019/2061(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic

2019/2062(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje