Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

POROČILO o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike – letno poročilo

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

POROČILO o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki Evropske unije na tem področju – letno poročilo za leto 2018

11-12-2019 A9-0051/2019 PE641.241v03-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

POROČILO o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike – letno poročilo

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN

POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev

09-12-2019 A9-0048/2019 PE641.418v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

PRED. SPREM.

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

09-12-2019 A9-0047/2019 PE641.419v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

PRED. SPREM.

POROČILO o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI