Obvestila poslancev

Obvestila poslancem uporabljajo odbori, da svojim članom posredujejo informacije, ki ne sodijo v druge vrste dokumentov, na primer povzetek obiska delegacije ali sestanka s strokovnjakom, vprašanja enemu od komisarjev ali objava prejetih peticij.
Za iskanje med vsemi obvestili poslancem, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Ni dokumentov.

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

„Vse od svojih začetkov leta 1999 skupna varnostna in obrambna politika omogoča, da Evropska unija učinkovito in koristno dokazuje svojo zmogljivost ukrepanja v svetu. Unija je opravila več kot dvajset civilnih in vojaških misij in prispevala k stabilnosti in ohranjanju miru na Balkanu, v južnem Kavkazu, Afriki, Bližnjem vzhodu in Aziji.
 
Da pa je določena evropska politika popolnoma legitimna, torej razumljena in sprejeta med državljani držav članic ter da jo ti celo zahtevajo, je nujno, da je pri odločitvah soudeležen Evropski parlament.
 
Vlogo pododbora za „varnost in obrambo“ vidim ravno v tem, da proučuje najnovejši razvoj skupne varnostne in obrambne politike na institucionalni, zmogljivostni in operativni ravni ter zagotavlja, da varnostna in obrambna vprašanja ne ostajajo omejena na razprave strokovnjakov, ampak da odgovarjajo tudi na dvome, ki jih izražajo evropski državljani.“
 
Arnaud Danjean