Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and national parliaments
01-04-2019 Študija

EU preparedness against CBRN weapons
29-01-2019 Študija

EU Defence: The White Book implementation process
12-12-2018 Študija

European armaments standardisation
31-10-2018 Študija

Countering hybrid threats: EU and the Western Balkans case
06-09-2018 Študija

The future of the European Defence Agency (EDA)
18-07-2018 Poglobljena analiza

The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports control
16-07-2018 Študija

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2018
02-07-2018 Na kratko

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Na kratko

EU-Japan cooperation on global and regional security - a litmus test for the EU's role as a global player?
11-06-2018 Poglobljena analiza