Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Which supervisory or regulatory treatment of banks’ exposures to sovereign risks?
21-11-2019 Briefing

Economic Dialogue with the other EU Institutions under the European Semester Cycles during the 9th legislative term State of play - November 2019
21-11-2019 Briefing

Economic Dialogue with the President of the Eurogroup - ECON 18 November 2019
14-11-2019 Poglobljena analiza

Implementation of the Stability and Growth Pact (November 2019)
14-11-2019 Poglobljena analiza

Structural Budget Balances in EU Member States - November 2019
14-11-2019 Briefing

Study "International Climate Negotiations - Issues at stake in view of the COP25 UN Climate Change Conference in Madrid
13-11-2019 Študija

Recommendations on the economic policy of the euro area under the 2019 European Semester - November 2019
13-11-2019 Poglobljena analiza

The advisory European Fiscal Board
13-11-2019 Briefing

Key features of 2020 Draft Budgetary Plans
12-11-2019 Briefing

External Imbalaces in the Euro Area - November 2019
12-11-2019 Briefing

Drugi viri

Delavnice

Na delavnicah lahko poslanci strokovnjakom postavljajo vprašanja, povezana s parlamentarnim delom ali aktualnim dogajanjem, in z njimi izmenjujejo mnenja.

Preglednice dejstev

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena možnosti znanstvene in tehnološke politike za Evropski parlament

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.