Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–350 - Osnutek poročila o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu

18-09-2018 TERR_AM(2018)627791 PE627.791v02-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

PREDLOGI SPREMEMB 1424–1519 - Osnutek poročila o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu

13-09-2018 TERR_AM(2018)627767 PE627.767v01-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

PREDLOGI SPREMEMB 351–704 - Osnutek poročila o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu

12-09-2018 TERR_AM(2018)627742 PE627.742v01-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

PREDLOGI SPREMEMB 705–1061 - Osnutek poročila o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu

12-09-2018 TERR_AM(2018)627743 PE627.743v01-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS

PREDLOGI SPREMEMB 1062–1423 - Osnutek poročila o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu

12-09-2018 TERR_AM(2018)627744 PE627.744v01-00
TERR

Monika HOHLMEIER, Helga STEVENS