Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 31 - 370 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services

13-02-2017 TRAN_AM(2017)599676 PE 599.676v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05288

PREDLOGI SPREMEMB 1–46 - Osnutek mnenja - Izvajanje Evropskega sklada za strateške naložbe

10-02-2017 TRAN_AM(2017)599611 PE 599.611v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER, Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06317

PREDLOGI SPREMEMB 23–110 - Osnutek mnenja - Podaljšanje Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedba tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe

08-02-2017 TRAN_AM(2017)597683 PE 597.683v02-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07821

PREDLOGI SPREMEMB 16–114 - Osnutek mnenja - Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

07-02-2017 TRAN_AM(2017)597751 PE 597.751v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07452

PREDLOGI SPREMEMB 115–117 - Osnutek mnenja - o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami

07-02-2017 TRAN_AM(2017)599649 PE 599.649v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07452

PREDLOGI SPREMEMB 1–17 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599511 PE 599.511v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07184

PREDLOGI SPREMEMB 1–9 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599512 PE 599.512v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07476

PREDLOGI SPREMEMB 1–12 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2015: Evropska železniška agencija

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599582 PE 599.582v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07484

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 10 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2015: Skupno podjetje – varnost zračne plovbe (SESAR)

06-02-2017 TRAN_AM(2017)599583 PE 599.583v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07523

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 5 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

03-02-2017 TRAN_AM(2017)599581 PE 599.581v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07474