Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 198 - Draft report - on improving the connection and accessibility of the transport infrastructure in central and eastern Europe

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584103 PE 584.103v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05376

  AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report - Application of the Postal Services Directive

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584130 PE 584.130v01-00
TRAN

Markus FERBER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05514

PREDLOGI SPREMEMB 9–21 - Osnutek poročila - Predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

02-05-2016 TRAN_AM(2016)582205 PE 582.205v01-00
TRAN

Michael CRAMER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05350

PREDLOGI SPREMEMB 1–75 - Osnutek mnenja - Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

20-04-2016 TRAN_AM(2016)582056 PE 582.056v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05396

PREDLOGI SPREMEMB 12–50 - Osnutek mnenja - o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in odločbe Sveta 2005/267/ES

13-04-2016 TRAN_AM(2016)580688 PE 580.688v01-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05549

PREDLOGI SPREMEMB 1–94 - Osnutek mnenja - Strategija EU za alpsko regijo

08-03-2016 TRAN_AM(2016)578712 PE 578.712v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05073

PREDLOGI SPREMEMB 1–236 - Osnutek mnenja - Socialni damping v Evropski uniji

24-02-2016 TRAN_AM(2016)575337 PE 575.337v01-00
TRAN

Jens NILSSON

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04629

PREDLOGI SPREMEMB 1–65 - Osnutek mnenja - o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov

24-02-2016 TRAN_AM(2016)577084 PE 577.084v01-00
TRAN

Davor ŠKRLEC

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04639

PREDLOGI SPREMEMB 1 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577057 PE 577.057v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00564

PREDLOGI SPREMEMB 1–2 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev)

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577061 PE 577.061v01-00
TRAN

Michael CRAMER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00571