Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 122 - Draft report - on unleashing the potential of ferries in coastal areas and inland waterways: a contribution to multimodal passenger transport

30-06-2016 TRAN_AM(2016)584116 PE 584.116v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05383

PREDLOGI SPREMEMB 1–93 - Osnutek mnenja - o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina

22-06-2016 TRAN_AM(2016)584117 PE 584.117v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06302

PREDLOGI SPREMEMB 1–232 - Osnutek poročila - o novih priložnostih za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalnih poslovnih modelih

20-06-2016 TRAN_AM(2016)584105 PE 584.105v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05380

PREDLOGI SPREMEMB 243–560 - Osnutek poročila - Skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije za varnost v letalstvu

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584197 PE 584.197v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05273

PREDLOGI SPREMEMB 561–856 - Osnutek poročila - Skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije za varnost v letalstvu

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584220 PE 584.220v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05273

PREDLOGI SPREMEMB 857–1103 - Osnutek poročila - Skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije za varnost v letalstvu

15-06-2016 TRAN_AM(2016)584221 PE 584.221v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05273

PREDLOGI SPREMEMB 1–198 - Osnutek poročila - o boljši povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584103 PE 584.103v01-00
TRAN

Tomasz Piotr PORĘBA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05376

PREDLOGI SPREMEMB 1–235 - Osnutek poročila - Uporaba direktive o poštnih storitvah

08-06-2016 TRAN_AM(2016)584130 PE 584.130v01-00
TRAN

Markus FERBER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05514

PREDLOGI SPREMEMB 9–21 - Osnutek poročila - Predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

02-05-2016 TRAN_AM(2016)582205 PE 582.205v01-00
TRAN

Michael CRAMER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05350

PREDLOGI SPREMEMB 1–75 - Osnutek mnenja - Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

20-04-2016 TRAN_AM(2016)582056 PE 582.056v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05396