Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 154–159 - Osnutek mnenja - Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

14-11-2017 TRAN_AM(2017)613411 PE 613.411v02-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09708

PREDLOGI SPREMEMB 1–153 - Osnutek mnenja - Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

26-10-2017 TRAN_AM(2017)612225 PE 612.225v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09708

PREDLOGI SPREMEMB 10–83 - Osnutek mnenja - Spremljanje emisij CO2 in porabe goriva pri novih težkih vozilih ter o poročanju o njih

25-10-2017 TRAN_AM(2017)612311 PE 612.311v01-00
TRAN

Nicola CAPUTO

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10098

PREDLOGI SPREMEMB 1–69 - Osnutek mnenja - Pospeševanje inovativnosti na področju čiste energije

06-10-2017 TRAN_AM(2017)612029 PE 612.029v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10146

PREDLOGI SPREMEMB 5–6 - Osnutek poročila - Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov

18-09-2017 TRAN_AM(2017)610673 PE 610.673v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09570

OSNUTKI DOPOLNITEV PRORAČUNA - Proračun 2018

28-08-2017 TRAN_AB(2017)609516 PE 609.516v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09508

PREDLOGI SPREMEMB 44–121 - Osnutek mnenja - Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

20-07-2017 TRAN_AM(2017)607868 PE 607.868v01-00
TRAN

Georg MAYER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08813

PREDLOGI SPREMEMB 1–66 - Osnutek mnenja - Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018 – vsi oddelki

19-07-2017 TRAN_AM(2017)607866 PE 607.866v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09508

PREDLOGI SPREMEMB 1–226 - Osnutek poročila - Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU

17-07-2017 TRAN_AM(2017)608073 PE 608.073v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10148

PREDLOGI SPREMEMB 1–74 - Osnutek mnenja - Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030

14-07-2017 TRAN_AM(2017)607867 PE 607.867v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09728