Predlogi sprememb

Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–16 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju pravil in postopkov glede uvedbe s hrupom povezanih omejitev obratovanja na letališčih Unije v okviru uravnoteženega pristopa ter razveljavitvi Direktive 2002/30/ES

Datum : 03-04-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)532357 PE 532.357v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/15290

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1 - Osnutek mnenja - o razrešnici za leto 2012: Skupno podjetje SESAR za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa

Datum : 30-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)528083 PE 528.083v01-00
TRAN

Michel DANTIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/14312

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–3 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2012

Datum : 29-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)527840 PE 527.840v01-00
TRAN

Michel DANTIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/14196

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–3 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2012

Datum : 29-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)528060 PE 528.060v01-00
TRAN

Michel DANTIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/13889

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–2 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2012

Datum : 29-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)528078 PE 528.078v01-00
TRAN

Michel DANTIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/13887

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–8 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2012: splošni proračun EU – Evropska komisija

Datum : 28-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)528049 PE 528.049v01-00
TRAN

Oldřich VLASÁK

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/13872

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 4–16 - Osnutek poročila - o spremembi Uredbe Sveta (ES)št. 718/1999 o ukrepih glede zmogljivosti ladjevja Skupnosti za pospeševanje prevoza po celinskih plovnih poteh

Datum : 15-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)524813 PE 524.813v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/13791

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 11–21 - Osnutek poročila - o tehničnih predpisih za plovila, namenjena za plovbo po celinskih plovnih poteh, in razveljavitvi Direktive 2006/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta

Datum : 15-01-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)526381 PE 526.381v01-00
TRAN

Corien WORTMANN-KOOL

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/13794

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 77–256 - Osnutek mnenja - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS

Datum : 20-12-2013

Referenčna številka :

TRAN_AM(2013)526087 PE 526.087v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/13319

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 10–72 - Osnutek mnenja - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva od leta 2020

Datum : 19-12-2013

Referenčna številka :

TRAN_AM(2013)526090 PE 526.090v01-00
TRAN

Mathieu GROSCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/7/14383

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletnem mestu Odbora za promet in turizem. Tu boste našli informacije o našem odboru, njegovih članih in delu. V čast mi je, da predsedujem enemu najbolj dejavnih in najpomembnejših odborov Evropskega parlamenta.
 
Naš odbor ima zakonodajne pristojnosti v postopku soodločanja in dolga leta izkušenj pri delu z državami članicami, saj je enakovreden sogovornik pri oblikovanju prometne zakonodaje, turistične politike in politik v zvezi s poštnimi storitvami.
 
Promet je nepogrešljiv del vsakdanjega življenja. Ni pomemben samo za dostavo blaga in storitev industriji in trgovini, ampak tudi za prevoz ljudi od doma do delovnega mesta, do šole ali na zaslužene počitnice. Brez prevoza bi bila družba nepremična, trgovina bi se zrušila in izgubili bi življenjsko pomembne povezave. V svojem vsakdanjiku ga vsi potrebujemo. Moj odbor že dolgo upošteva to dejstvo in si prizadeva, da bi se v Evropski uniji zagotovila uporaba vseh prometnih zmogljivosti za gospodarsko in socialno trajnost, pa tudi za okoljsko trajnost, ki je prav tako pomembna.
 
Menimo, da promet, ne glede na obliko, nudi dodano vrednost družbi in vsakomur, ki ima dostop do njega.
 
Brian Simpson