Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–141 - Osnutek poročila - Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU

09-04-2018 TRAN_AM(2018)618058 PE 618.058v02-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11552

PREDLOGI SPREMEMB 4–15 - Osnutek poročila - Skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

04-04-2018 TRAN_AM(2018)618315 PE 618.315v02-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08880

PREDLOGI SPREMEMB 56–348 - Osnutek poročila - Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

03-04-2018 TRAN_AM(2018)619398 PE 619.398v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11122

PREDLOGI SPREMEMB 349–637 - Osnutek poročila - Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

03-04-2018 TRAN_AM(2018)619400 PE 619.400v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11122

PREDLOGI SPREMEMB 1–54 - Osnutek mnenja - Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ - člen 9(7) uredbe o skupnih določbah

01-03-2018 TRAN_AM(2018)616841 PE 616.841v02-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11795

PREDLOGI SPREMEMB 485 - Osnutek poročila - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

01-03-2018 TRAN_AM(2018)618188 PE 618.188v02-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10069

PREDLOGI SPREMEMB 43–235 - Osnutek poročila - Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

27-02-2018 TRAN_AM(2018)618187 PE 618.187v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10101

PREDLOGI SPREMEMB 236–494 - Osnutek poročila - Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

27-02-2018 TRAN_AM(2018)618309 PE 618.309v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10101

PREDLOGI SPREMEMB 15–81 - Osnutek poročila - Uporaba vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

23-02-2018 TRAN_AM(2018)615518 PE 615.518v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10094

PREDLOGI SPREMEMB 79–305 - Osnutek poročila - Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

23-02-2018 TRAN_AM(2018)615519 PE 615.519v01-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10069