Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 2–17 - Osnutek poročila - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu

10-11-2014 TRAN_AM(2014)541591 PE 541.591v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00877

PREDLOGI SPREMEMB 1–26 - Osnutek mnenja - o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 – vsi oddelki

19-08-2014 TRAN_AM(2014)537285 PE 537.285v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00607