Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft report - Odometer manipulation in motor vehicles: revision of the EU legal framework

08-02-2018 TRAN_AM(2018)616846 PE 616.846v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09920

PREDLOGI SPREMEMB 1 - 12 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2016: Skupno podjetje – varnost zračne plovbe (SESAR)

26-01-2018 TRAN_AM(2018)616544 PE 616.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10865

PREDLOGI SPREMEMB 1–9 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

26-01-2018 TRAN_AM(2018)616757 PE 616.757v01-00
TRAN

Jakop DALUNDE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10797

PREDLOGI SPREMEMB 1–11 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)

26-01-2018 TRAN_AM(2018)616817 PE 616.817v01-00
TRAN

Markus FERBER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10805

PREDLOGI SPREMEMB 1–10 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail

26-01-2018 TRAN_AM(2018)616818 PE 616.818v01-00
TRAN

Markus FERBER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10880

PREDLOGI SPREMEMB 1–4 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

26-01-2018 TRAN_AM(2018)616819 PE 616.819v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10795

PREDLOGI SPREMEMB 1–20 - Osnutek mnenja - Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija

25-01-2018 TRAN_AM(2018)615581 PE 615.581v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10619

PREDLOGI SPREMEMB 16–302 - Osnutek poročila - Varstvo konkurence v zračnem prevozu

24-01-2018 TRAN_AM(2018)616689 PE 616.689v01-00
TRAN

Markus PIEPER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10184

PREDLOGI SPREMEMB 1–176 - Osnutek poročila - Evropska strategija za kooperativne inteligentne prometne sisteme

27-11-2017 TRAN_AM(2017)613546 PE 613.546v01-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09928

PREDLOGI SPREMEMB 154–159 - Osnutek mnenja - Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020

14-11-2017 TRAN_AM(2017)613411 PE 613.411v02-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09708