Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–52 - Osnutek mnenja - Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki

06-08-2015 TRAN_AM(2015)565054 PE 565.054v02-00
TRAN

Massimiliano SALINI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03705

PREDLOGI SPREMEMB 1–153 - Osnutek poročila - o varni uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS), splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva

24-07-2015 TRAN_AM(2015)565046 PE 565.046v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02303

PREDLOGI SPREMEMB 1–47 - Osnutek mnenja - o poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu

14-07-2015 TRAN_AM(2015)560681 PE 560.681v02-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03302

PREDLOGI SPREMEMB 410–712 - Osnutek poročila - Predlog Uredbe o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

10-07-2015 TRAN_AM(2015)560894 PE 560.894v02-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00167

PREDLOGI SPREMEMB 99–409 - Osnutek poročila - Predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

02-07-2015 TRAN_AM(2015)557328 PE 557.328v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00167

PREDLOGI SPREMEMB 1–351 - Osnutek poročila - Novi izzivi in strategije za spodbujanje turizma v Evropi

25-06-2015 TRAN_AM(2015)560840 PE 560.840v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02297

PREDLOGI SPREMEMB 1–56 - Osnutek mnenja - Evropski energetski uniji naproti

09-06-2015 TRAN_AM(2015)557331 PE 557.331v01-00
TRAN

Henna VIRKKUNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03301

PREDLOGI SPREMEMB 1–254 - Osnutek poročila - o trajnostni mobilnosti v mestih

09-06-2015 TRAN_AM(2015)560621 PE 560.621v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02299

PREDLOGI SPREMEMB 255–502 - Osnutek poročila - o trajnostni mobilnosti v mestih

09-06-2015 TRAN_AM(2015)560632 PE 560.632v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02299

PREDLOGI SPREMEMB 8–53 - Osnutek mnenja - o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 v zvezi z zmanjšanjem emisij onesnaževal iz cestnih vozil

12-05-2015 TRAN_AM(2015)557175 PE 557.175v01-00
TRAN

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00364