Predlogi sprememb

Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 2–17 - Osnutek poročila - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu

Datum : 10-11-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)541591 PE 541.591v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00877

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–26 - Osnutek mnenja - o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 – vsi oddelki

Datum : 19-08-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)537285 PE 537.285v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00607

Oddaje dneva
 
Za danes ni pripravljenih oddaj  
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Dobrodošli na spletnem mestu Odbora za promet in turizem

Na njem najdete informacije o članih in delu odbora, ki mu predsedujem od 7. julija 2014.  
 
Odbor TRAN v postopku soodločanja skupaj s Svetom enakopravno oblikuje pravne predpise na področju prometa, turizma in poštnih storitev.
 
Cilj našega dela je zagotoviti mobilnost, hkrati pa varovati podnebje. Promet je namreč odgovoren za 24 % vseh emisij CO2 v EU, emisije na tem področju pa so se od leta 1990 povečale za 28 %. V istem obdobju so gospodinjstva uspela zmanjšati emisije za 24 %, industrija pa celo za 32 %. Brez spremembe mobilnosti nam tako ne bo uspelo zaustaviti podnebnih sprememb.
 
Potrebujemo zmogljivo in zanesljivo infrastrukturo, pravične predpise za celoten prometni sektor, najvišje varnostne standarde in zavezujoče pravice za potnike v Evropi.
 
Odbor za promet in turizem je to dejstvo spoznal že dolgo nazaj, zato se zavzema za zagotavljanje čiste, varne in ugodne mobilnosti v Evropi – tudi onkraj meja.
 
Michael Cramer