Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–81 - Osnutek mnenja - o priporočilih Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

12-11-2015 TRAN_AM(2015)571700 PE 571.700v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04550

PREDLOGI SPREMEMB 1–94 - Osnutek mnenja - Aktu za enotni digitalni trg naproti

23-09-2015 TRAN_AM(2015)567771 PE 567.771v02-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03920

PREDLOGI SPREMEMB 1–104 - Osnutek mnenja - Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji

21-09-2015 TRAN_AM(2015)567741 PE 567.741v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03651

PREDLOGI SPREMEMB 12–43 - Osnutek mnenja - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vizumskem zakoniku Unije (Vizumski zakonik)

15-09-2015 TRAN_AM(2015)560595 PE 560.595v02-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03173

PREDLOGI SPREMEMB 2–16 - Osnutek mnenja - o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popotniškem vizumu ter spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št. 767/2008

09-09-2015 TRAN_AM(2015)567623 PE 567.623v01-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03172

PREDLOGI SPREMEMB 1–52 - Osnutek mnenja - Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki

06-08-2015 TRAN_AM(2015)565054 PE 565.054v02-00
TRAN

Massimiliano SALINI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03705

PREDLOGI SPREMEMB 1–153 - Osnutek poročila - o varni uporabi daljinsko vodenih zrakoplovnih sistemov (RPAS), splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva

24-07-2015 TRAN_AM(2015)565046 PE 565.046v01-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02303

PREDLOGI SPREMEMB 1–47 - Osnutek mnenja - o poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu

14-07-2015 TRAN_AM(2015)560681 PE 560.681v02-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03302

PREDLOGI SPREMEMB 410–712 - Osnutek poročila - Predlog Uredbe o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

10-07-2015 TRAN_AM(2015)560894 PE 560.894v02-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00167

PREDLOGI SPREMEMB 99–409 - Osnutek poročila - Predlog uredbe o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

02-07-2015 TRAN_AM(2015)557328 PE 557.328v01-00
TRAN

Knut FLECKENSTEIN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00167