Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 70 - 401 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589270 PE 589.270v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05641

  AMENDMENTS 402 - 542 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589313 PE 589.313v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05641

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - The role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries

14-09-2016 TRAN_AM(2016)589233 PE 589.233v01-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05934

PREDLOGI SPREMEMB 1–90 - Osnutek mnenja - Vlaganje v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov: ocena poročila v skladu s členom 16(3) uredbe o skupnih določbah

13-09-2016 TRAN_AM(2016)589177 PE 589.177v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07121

PREDLOGI SPREMEMB 1–71 - Osnutek mnenja - o poročilu o izvajanju Direktive Sveta št. 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi

12-09-2016 TRAN_AM(2016)589139 PE 589.139v01-00
TRAN

Jens NILSSON

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05526

  BUDGET AMENDMENTS - 2017 Budget

31-08-2016 TRAN_AB(2016)587706 PE 587.706v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06205

PREDLOGI SPREMEMB 1–76 - Osnutek mnenja - Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017

29-07-2016 TRAN_AM(2016)587501 PE 587.501v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06205

PREDLOGI SPREMEMB 1–122 - Osnutek poročila - o sprostitvi potenciala potniških trajektov na obalnih območjih in celinskih vodah: prispevek k multimodalnemu potniškemu prometu

30-06-2016 TRAN_AM(2016)584116 PE 584.116v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05383

PREDLOGI SPREMEMB 1–93 - Osnutek mnenja - o strategiji EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina

22-06-2016 TRAN_AM(2016)584117 PE 584.117v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06302

PREDLOGI SPREMEMB 1–232 - Osnutek poročila - o novih priložnostih za mala prevozna podjetja, tudi sodelovalnih poslovnih modelih

20-06-2016 TRAN_AM(2016)584105 PE 584.105v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05380