Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 10–74 - Osnutek mnenja - Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

16-03-2017 TRAN_AM(2017)600941 PE 600.941v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07865

PREDLOGI SPREMEMB 16–60 - Osnutek poročila - Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

14-03-2017 TRAN_AM(2017)601014 PE 601.014v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06750

PREDLOGI SPREMEMB 10–33 - Osnutek mnenja - Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

13-03-2017 TRAN_AM(2017)601013 PE 601.013v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07925

PREDLOGI SPREMEMB 23–86 - Osnutek poročila - Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in sprememba Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih

10-03-2017 TRAN_AM(2017)600951 PE 600.951v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06753

PREDLOGI SPREMEMB 13–31 - Osnutek poročila - Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter sprememba Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitev Direktive Sveta 1999/35/ES

10-03-2017 TRAN_AM(2017)601069 PE 601.069v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06755

PREDLOGI SPREMEMB 1–152 - Osnutek mnenja - Evropska agenda za sodelovalno gospodarstvo

09-03-2017 TRAN_AM(2017)601112 PE 601.112v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08944

PREDLOGI SPREMEMB 1–110 - Osnutek mnenja - o digitalizaciji evropske industrije

08-03-2017 TRAN_AM(2017)601051 PE 601.051v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08289

PREDLOGI SPREMEMB 1–78 - Osnutek mnenja - Internetna povezljivost za rast, konkurenčnost in kohezijo: Evropska gigabitna družba in 5G

08-03-2017 TRAN_AM(2017)601074 PE 601.074v01-00
TRAN

Kosma ZŁOTOWSKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08473

PREDLOGI SPREMEMB 1–58 - Osnutek mnenja - Evropski standardi – izvajanje Uredbe (EU) št. 1025/2012

07-03-2017 TRAN_AM(2017)601050 PE 601.050v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08303

PREDLOGI SPREMEMB 31–370 - Osnutek mnenja - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev

13-02-2017 TRAN_AM(2017)599676 PE 599.676v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05288