Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 9–21 - Osnutek poročila - Predlog uredbe o spremembi Uredbe (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost

02-05-2016 TRAN_AM(2016)582205 PE 582.205v01-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05350

PREDLOGI SPREMEMB 1–75 - Osnutek mnenja - Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije

20-04-2016 TRAN_AM(2016)582056 PE 582.056v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05396

PREDLOGI SPREMEMB 12–50 - Osnutek mnenja - o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2007/2004, Uredbe (ES) št. 863/2007 in odločbe Sveta 2005/267/ES

13-04-2016 TRAN_AM(2016)580688 PE 580.688v01-00
TRAN

Marie-Christine ARNAUTU

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05549

PREDLOGI SPREMEMB 1–94 - Osnutek mnenja - Strategija EU za alpsko regijo

08-03-2016 TRAN_AM(2016)578712 PE 578.712v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05073

PREDLOGI SPREMEMB 1–236 - Osnutek mnenja - Socialni damping v Evropski uniji

24-02-2016 TRAN_AM(2016)575337 PE 575.337v01-00
TRAN

Jens NILSSON

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04629

PREDLOGI SPREMEMB 1–65 - Osnutek mnenja - o izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s posebnim poudarkom na sklepnih ugotovitvah odbora Združenih narodov za pravice invalidov

24-02-2016 TRAN_AM(2016)577084 PE 577.084v01-00
TRAN

Davor ŠKRLEC

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04639

PREDLOGI SPREMEMB 1 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577057 PE 577.057v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00564

PREDLOGI SPREMEMB 1–2 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev)

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577061 PE 577.061v01-00
TRAN

Michael CRAMER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00571

PREDLOGI SPREMEMB 1 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev)

22-02-2016 TRAN_AM(2016)577062 PE 577.062v01-00
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00565

PREDLOGI SPREMEMB 1–37 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija

03-02-2016 TRAN_AM(2016)575190 PE 575.190v03-00
TRAN

Massimiliano SALINI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04012