Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion - on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process

20-03-2015 TRAN_AM(2015)552013 PE 552.013v01-00
TRAN

Michael CRAMER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02758

  AMENDMENTS 45 - 200 - Draft opinion - on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Fund for Strategic Investments and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013

19-03-2015 TRAN_AM(2015)551938 PE 551.938v01-00
TRAN

Dominique RIQUET, Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02559

  AMENDMENTS 1 - 139 - Draft opinion - Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe

16-03-2015 TRAN_AM(2015)551933 PE 551.933v01-00
TRAN

Miltiadis KYRKOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01786

PREDLOGI SPREMEMB 1–76 - Osnutek mnenja - o poročilu s priporočili Parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

09-02-2015 TRAN_AM(2015)546874 PE 546.874v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02371

PREDLOGI SPREMEMB 2–10 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu direktive o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu

04-02-2015 TRAN_AM(2015)546895 PE 546.895v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00570

PREDLOGI SPREMEMB 1–7 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2013

28-01-2015 TRAN_AM(2015)544414 PE 544.414v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01630

PREDLOGI SPREMEMB 1–12 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2013: Evropska agencija za varnost v letalstvu

28-01-2015 TRAN_AM(2015)546823 PE 546.823v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01632

PREDLOGI SPREMEMB 1–2 - Osnutek mnenja - o razrešnici za leto 2013: Skupno podjetje SESAR za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa

28-01-2015 TRAN_AM(2015)546827 PE 546.827v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01578

PREDLOGI SPREMEMB 1–17 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013

27-01-2015 TRAN_AM(2015)546789 PE 546.789v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01640

PREDLOGI SPREMEMB 1–15 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013 – Komisija

27-01-2015 TRAN_AM(2015)546813 PE 546.813v01-00
TRAN

Georgi PIRINSKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01234