Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDEMENTS 5 - 6 - Draft report - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/40/UE en ce qui concerne la période prévue pour l’adoption d’actes délégués

18-09-2017 TRAN_AM(2017)610673 PE 610.673v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09570

OSNUTKI DOPOLNITEV PRORAČUNA - Proračun 2018

28-08-2017 TRAN_AB(2017)609516 PE 609.516v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09508

PREDLOGI SPREMEMB 44–121 - Osnutek mnenja - Prilagoditev številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

20-07-2017 TRAN_AM(2017)607868 PE 607.868v01-00
TRAN

Georg MAYER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08813

PREDLOGI SPREMEMB 1–66 - Osnutek mnenja - Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018 – vsi oddelki

19-07-2017 TRAN_AM(2017)607866 PE 607.866v01-00
TRAN

Evžen TOŠENOVSKÝ

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09508

PREDLOGI SPREMEMB 1–226 - Osnutek poročila - Reševanje življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU

17-07-2017 TRAN_AM(2017)608073 PE 608.073v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10148

PREDLOGI SPREMEMB 1–74 - Osnutek mnenja - Mednarodno upravljanje oceanov: agenda za prihodnost naših oceanov v okviru ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030

14-07-2017 TRAN_AM(2017)607867 PE 607.867v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09728

PREDLOGI SPREMEMB 38–222 - Osnutek mnenja - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

29-06-2017 TRAN_AM(2017)604536 PE 604.536v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08712

PREDLOGI SPREMEMB 19–88 - Osnutek poročila - Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in vozniška dovoljenja

29-06-2017 TRAN_AM(2017)607811 PE 607.811v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09186

PREDLOGI SPREMEMB 13–69 - Osnutek mnenja - Ohranitev obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

08-06-2017 TRAN_AM(2017)606022 PE 606.022v02-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09213

PREDLOGI SPREMEMB 1–233 - Osnutek poročila - Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami

23-05-2017 TRAN_AM(2017)604501 PE 604.501v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08794