Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  AMENDMENTS 8 - 53 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 as regards the reduction of pollutant emissions from road vehicles

12-05-2015 TRAN_AM(2015)557175 PE 557.175v01-00
TRAN

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00364

PREDLOGI SPREMEMB 307–625 - Osnutek poročila - o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti

24-04-2015 TRAN_AM(2015)554941 PE 554.941v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02476

PREDLOGI SPREMEMB 1–306 - Osnutek poročila - o izvajanju bele knjige o prometu iz leta 2011: ocena in pot naprej proti trajnostni mobilnosti

22-04-2015 TRAN_AM(2015)554853 PE 554.853v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02476

PREDLOGI SPREMEMB 1–129 - Osnutek poročila - o vzpostavitvi povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi

17-04-2015 TRAN_AM(2015)554816 PE 554.816v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02305

PREDLOGI SPREMEMB 1–19 - Osnutek mnenja - o postopkih in praksah v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014

20-03-2015 TRAN_AM(2015)552013 PE 552.013v01-00
TRAN

Michael CRAMER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02758

PREDLOGI SPREMEMB 45–200 - Osnutek mnenja - o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013

19-03-2015 TRAN_AM(2015)551938 PE 551.938v01-00
TRAN

Dominique RIQUET, Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02559

PREDLOGI SPREMEMB 1–139 - Osnutek mnenja - Na poti k celostnemu pristopu do kulturne dediščine za Evropo

16-03-2015 TRAN_AM(2015)551933 PE 551.933v01-00
TRAN

Miltiadis KYRKOS

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01786

PREDLOGI SPREMEMB 1–76 - Osnutek mnenja - o poročilu s priporočili Parlamenta Evropski komisiji glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

09-02-2015 TRAN_AM(2015)546874 PE 546.874v02-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02371

PREDLOGI SPREMEMB 2–10 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu direktive o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu

04-02-2015 TRAN_AM(2015)546895 PE 546.895v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00570

PREDLOGI SPREMEMB 1–7 - Osnutek mnenja - o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2013

28-01-2015 TRAN_AM(2015)544414 PE 544.414v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/01630