Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–7 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 137072007 v zvezi z odprtjem trga za notranje storitve železniškega potniškega prevoza

16-11-2016 TRAN_AM(2016)594057 PE 594.057v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06749

PREDLOGI SPREMEMB 1–9 - Osnutek priporočila za drugo obravnavo - o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture

15-11-2016 TRAN_AM(2016)594048 PE 594.048v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04994

PREDLOGI SPREMEMB 1–210 - Osnutek poročila - o logistiki v EU in multimodalnem prometu na novih koridorjih TEN-T

19-10-2016 TRAN_AM(2016)592138 PE 592.138v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05378

PREDLOGI SPREMEMB 1–84 - Osnutek mnenja - Letno poročilo o politiki EU na področju konkurence

17-10-2016 TRAN_AM(2016)589285 PE 589.285v02-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06915

PREDLOGI SPREMEMB 73–252 - Osnutek poročila - Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o priznavanju poklicnih kvalifikacij na področju plovbe po celinskih plovnih poteh ter razveljavitev Direktive Sveta 96/50/ES in Direktive Sveta 91/672/EGS

17-10-2016 TRAN_AM(2016)592172 PE 592.172v02-00
TRAN

Gesine MEISSNER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05827

PREDLOGI SPREMEMB 1–82 - Osnutek mnenja - o letnem poročilu o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke

17-10-2016 TRAN_AM(2016)592188 PE 592.188v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06914

PREDLOGI SPREMEMB 1–335 - Osnutek poročila - O letalski strategiji za Evropo

13-10-2016 TRAN_AM(2016)592169 PE 592.169v01-00
TRAN

Pavel TELIČKA

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06309

PREDLOGI SPREMEMB 1–93 - Osnutek mnenja - Določbe civilnega prava o robotiki

07-10-2016 TRAN_AM(2016)592071 PE 592.071v01-00
TRAN

Georg MAYER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07784

PREDLOGI SPREMEMB 70–401 - Osnutek mnenja - o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589270 PE 589.270v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05641

PREDLOGI SPREMEMB 402–542 - Osnutek mnenja - o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589313 PE 589.313v01-00
TRAN

Karima DELLI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/05641