Predlogi sprememb

Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

PREDLOGI SPREMEMB 1–26 - Osnutek mnenja - o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 – vsi oddelki

Datum : 19-08-2014

Referenčna številka :

TRAN_AM(2014)537285 PE 537.285v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/00607

Naslednji prenosi
 
Multimedijska knjižnica
 
Pozdravne besede
 
 

Available soon