Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe. Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi predlogi sprememb, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

PREDLOGI SPREMEMB 1–37 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija

03-02-2016 TRAN_AM(2016)575190 PE 575.190v03-00
TRAN

Massimiliano SALINI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04012

PREDLOGI SPREMEMB 1–18 - Osnutek mnenja - o razrešnici za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA)

20-01-2016 TRAN_AM(2016)573155 PE 573.155v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04198

PREDLOGI SPREMEMB 1–15 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

19-01-2016 TRAN_AM(2016)573152 PE 573.152v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04188

PREDLOGI SPREMEMB 1–15 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

19-01-2016 TRAN_AM(2016)575239 PE 575.239v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04190

PREDLOGI SPREMEMB 1–11 - Osnutek mnenja - Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa

19-01-2016 TRAN_AM(2016)575247 PE 575.247v01-00
TRAN

Inés AYALA SENDER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04242

PREDLOGI SPREMEMB 1–81 - Osnutek mnenja - o priporočilih Evropski komisiji za pogajanja o sporazumu o trgovini s storitvami (TiSA)

12-11-2015 TRAN_AM(2015)571700 PE 571.700v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/04550

PREDLOGI SPREMEMB 1–94 - Osnutek mnenja - Aktu za enotni digitalni trg naproti

23-09-2015 TRAN_AM(2015)567771 PE 567.771v02-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03920

PREDLOGI SPREMEMB 1–104 - Osnutek mnenja - Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji

21-09-2015 TRAN_AM(2015)567741 PE 567.741v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03651

PREDLOGI SPREMEMB 12–43 - Osnutek mnenja - Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vizumskem zakoniku Unije (Vizumski zakonik)

15-09-2015 TRAN_AM(2015)560595 PE 560.595v02-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03173

PREDLOGI SPREMEMB 2–16 - Osnutek mnenja - o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o popotniškem vizumu ter spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in uredb (ES) št. 562/2006 in (ES) št. 767/2008

09-09-2015 TRAN_AM(2015)567623 PE 567.623v01-00
TRAN

István UJHELYI

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/03172