Predlogi sprememb


Ko odbor sprejme osnutek poročila, mnenja ali predloga, imajo poslanci možnost predlagati spremembe (tudi spremembe proračuna). Odbor določi rok, do katerega morajo biti vloženi vsi predlogi sprememb. Na seji odbora poslanci o teh predlogih razpravljajo in potem glasujejo. Vse sprejete spremembe se vključijo v osnutek besedila, potem se pripravi končna različica. Na tej strani so prikazani vsi predlogi sprememb, ki so jih predlagali člani odborov, preden se o njih glasuje.
Za iskanje med vsemi mnenji, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

PREDLOGI SPREMEMB 38–222 - Osnutek mnenja - o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenova)

29-06-2017 TRAN_AM(2017)604536 PE 604.536v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08712

PREDLOGI SPREMEMB 19–88 - Osnutek poročila - Temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in vozniška dovoljenja

29-06-2017 TRAN_AM(2017)607811 PE 607.811v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09186

PREDLOGI SPREMEMB 13–69 - Osnutek mnenja - Ohranitev obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

08-06-2017 TRAN_AM(2017)606022 PE 606.022v02-00
TRAN

Jacqueline FOSTER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09213

PREDLOGI SPREMEMB 1–233 - Osnutek poročila - Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami

23-05-2017 TRAN_AM(2017)604501 PE 604.501v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08794

PREDLOGI SPREMEMB 234–479 - Osnutek poročila - Evropska strategija za mobilnost z nizkimi emisijami

23-05-2017 TRAN_AM(2017)604871 PE 604.871v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08794

PREDLOGI SPREMEMB 79–424 - Osnutek poročila - Storitve čezmejne dostave paketov

16-05-2017 TRAN_AM(2017)604748 PE 604.748v01-00
TRAN

Lucy ANDERSON

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06776

  AMENDMENTS 1 - 67 - Draft opinion - A Space Strategy for Europe

19-04-2017 TRAN_AM(2017)603061 PE 603.061v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08789

PREDLOGI SPREMEMB 10–74 - Osnutek mnenja - Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

16-03-2017 TRAN_AM(2017)600941 PE 600.941v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07865

PREDLOGI SPREMEMB 16–60 - Osnutek poročila - Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

14-03-2017 TRAN_AM(2017)601014 PE 601.014v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06750

PREDLOGI SPREMEMB 10–33 - Osnutek mnenja - Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije

13-03-2017 TRAN_AM(2017)601013 PE 601.013v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/07925