Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on port reception facilities for the delivery of waste from ships, repealing Directive 2000/59/EC and amending Directive 2009/16/EC and Directive 2010/65/EU

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1073/2009 on common rules for access to the international market for coach and bus services

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-09-2018

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-06-2018

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi

15-05-2018 TRAN_PR(2018)621984 PE 621.984v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 13-06-2018

OSNUTEK POROČILA Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-06-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/12191

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 92/106/EGS o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami

21-03-2018 TRAN_PR(2018)619311 PE 619.311v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-05-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11629

OSNUTEK POROČILA o Evropi v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618014 PE 618.014v02-00
TRAN

István UJHELYI

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-03-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11552

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev)

26-02-2018 TRAN_PR(2018)618100 PE 618.100v01-00
TRAN

Bogusław LIBERADZKI

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-03-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/11122

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

26-01-2018 TRAN_PR(2018)606192 PE 606.192v01-00
TRAN

Claudia ȚAPARDEL

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-03-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08880

OSNUTEK POROČILA o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-02-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10069