Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije in držav članic, Protokola o spremembi Sporazuma o pomorskem prevozu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Vlado Ljudske republike Kitajske na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

23-01-2019 TRAN_PR(2019)560897 PE 560.897v03-00
TRAN

Francisco ASSIS

rok za vložitev predlogov sprememb : 06-02-2019

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/02020

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

rok za vložitev predlogov sprememb : 28-01-2019

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/14576

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-01-2019

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/14387

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1316/2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-12-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/14444

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 391/2009 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

rok za vložitev predlogov sprememb : 10-12-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/14442

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

rok za vložitev predlogov sprememb : 30-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/13251

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

rok za vložitev predlogov sprememb : 04-12-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/13188

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi spremembe Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva v imenu Evropske unije

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

rok za vložitev predlogov sprememb : 26-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08428

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okolja enotnega evropskega okenca za pomorski sektor in razveljavitvi Direktive 2010/65/EU

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-11-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/13147

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

rok za vložitev predlogov sprememb : 25-10-2018

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/13190