Osnutki poročil


Odbori so pristojni za obravnavo različnih zakonodajnih ali nezakonodajnih vprašanj, o katerih morajo pripraviti poročila. Ponavadi se odboru v obravnavo pošljejo različna vprašanja, ki zadevajo določeno področje, za katerega je zadevni odbor pristojen. V določenih okoliščinah pa lahko odbor pripravi poročilo na lastno pobudo. Za vsako poročilo se izmed članov odbora izbere poročevalec, ki je odgovoren za pripravo poročila. O osnutku poročila odbor razpravlja na sejah, kjer lahko poslanci predlagajo spremembe, če tako želijo. Na tej strani so prikazani osnutki poročil pred spremembami.
Za iskanje med vsemi osnutki poročil, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

rok za vložitev predlogov sprememb : 11-10-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09351

OSNUTEK POROČILA o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/40/EU glede obdobja za sprejemanje delegiranih aktov

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-09-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09570

OSNUTEK POROČILA o reševanju življenj: spodbujanje varnosti vozil v EU

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

rok za vložitev predlogov sprememb : 14-07-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/10148

OSNUTEK PRIPOROČILA o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Večstranskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, Republiko Albanijo, Republiko Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Črno goro, Republiko Hrvaško, Republiko Islandijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kraljevino Norveško, Romunijo, Republiko Srbijo in Začasno upravo misije Združenih narodov na Kosovu o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) v imenu Unije

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09358

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/59/ES o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov in Direktive 2006/126/ES o vozniških dovoljenjih

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

rok za vložitev predlogov sprememb : 27-06-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/09186

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1101/89, uredb (ES) št. 2888/2000 in (ES) št. 685/2001

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

rok za vložitev predlogov sprememb : 07-06-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08667

OSNUTEK POROČILA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov

26-04-2017 TRAN_PR(2017)602930 PE 602.930v02-00
TRAN

Lucy ANDERSON

rok za vložitev predlogov sprememb : 16-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06776

OSNUTEK POROČILA o evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami

07-04-2017 TRAN_PR(2017)602934 PE 602.934v01-00
TRAN

Bas EICKHOUT

rok za vložitev predlogov sprememb : 22-05-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/08794

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES

08-02-2017 TRAN_PR(2017)589485 PE 589.485v02-00
TRAN

Dominique RIQUET

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-03-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06755

OSNUTEK POROČILA o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje

07-02-2017 TRAN_PR(2017)594091 PE 594.091v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

rok za vložitev predlogov sprememb : 09-03-2017

S tem povezani dokumenti v dosjeju TRAN/8/06750