Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo sodelovalnih inteligentnih prometnih sistemov

2019/2651(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

Pristojni odbor

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o časovnih omejitvah dogovorov o zagotavljanju zrakoplova s posadko med Združenimi državami Amerike, Evropsko unijo, Islandijo in Kraljevino Norveško

2019/0126(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Italiji, da se pogaja in sklene sporazum s Švico, ki dovoljuje kabotažo pri opravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza potnikov v obmejnih regijah obeh držav

2019/0108(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN

Pristojni odbor

Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastilu Nemčiji, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporazum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotažo pri opravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmejnih regijah obeh držav

2019/0107(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

2019/0044(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o varnosti v civilnem letalstvu

2018/0155(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Sporazum med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Kitajske o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

2018/0147(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Sistem Unije za certificiranje opreme za varnostno pregledovanje v letalstvu

2016/0236(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN IMCO

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Ljudske republike Bangladeš o nekaterih vidikih zračnega prometa

2015/0188(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor

Protokol o spremembi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in Moldavijo zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške k Evropski uniji

2015/0035(NLE) Nezakonodajni postopki
TRAN

Pristojni odbor