Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Prerazporeditev sredstev 3/2018 - Evropski varuh človekovih pravic

2018/2229(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev sredstev št. 1/2018 - Evropska služba za zunanje delovanje

2018/2228(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Vzpostavitev Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

2018/0328(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
ITRE

Pristojni odbor

Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas

2018/0332(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
TRAN

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev INF 2/2018 - Odbor regij

2018/2227(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev V/AB-10/C/18 - Evropsko računsko sodišče

2018/2226(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 20/2018 - Oddelek III - Komisija

2018/2224(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 21/2018 - Oddelek III - Komisija

2018/2225(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Portugalske – EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Proračunski postopek
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

Pristojni odbor

Prilagoditev letnih predplačil za obdobje 2021–2023

2018/0322(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Pristojni odbor