Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev DEC 1/2018 - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2018/2253(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev INF 2/2018 - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2018/2252(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev V/AB-13/A/18 - Evropsko računsko sodišče

2018/2250(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev V/AB-12/A/18 - Evropsko računsko sodišče

2018/2249(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev proračunskih sredstev V/AB-11/C/18 - Evropsko računsko sodišče

2018/2248(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu

2018/2247(IMM) Imuniteta
JURI

Pristojni odbor

Prerazporeditev sredstev INFO 01/2018 - oddelek III - Komisija

2018/2242(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
PECH

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Severnem morju v obdobju 2019–2021

2018/2895(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
PECH

Pristojni odbor