Senaste nytt

United Kingdom's constitutional relationship with the European Union

31-08-2015 - 15:41
The United Kingdom © European Union

Missa inte

Votes

31-08-2015 - 15:48
EPelections_voteCard.jpg

On 3 September, AFCO will adopt an Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of the Rules of Procedure (Questions for written answer) and of Rule 191 of the Rules of Procedure (Suspension or closure of the sitting)

(Läs mer)


Rules of procedure

31-08-2015 - 14:23
As plenary marked the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz, MEPs reacted to recent attacks and debated programmes presented for Latvia's Presidency and foreign security.

On 3 September, AFCO will hold an exchange of views with Rainer Wieland, Chair of the Working Group "revisiting the rules of procedure".

(Läs mer)


Användbara dokument

Kommande sändningar

03-09-2015 15:00 / 18:30 AFCO

Multimediabibliotek

15-07-2015 - 09:08
AFCO Sammanträde
06-07-2015 - 19:03
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Ms Danuta Hübner

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar