Senaste nytt

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The AFCO meeting took place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

Missa inte

Fundamental rights in the European Union (2013-2014)

15-04-2015 - 16:51
Human rights in external policy

On 16.04.2015, the committee exchanged views on Mr Jáuregui Atondo opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)"

European Fund for Strategic Investments

15-04-2015 - 15:27

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015 and was adopted during AFCO 16.04.2015 committee meeting.

Subsidiarity and proportionality

15-04-2015 - 15:23
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The amendments tabled on the draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" was considered in AFCO on 16.04.2015

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

15-04-2015 - 15:22
Top story icon

On 16.04.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" was adopted in AFCO.

Monitoring the application of EU Law (2012-2013)

15-04-2015 - 12:14
Law

The draft opinion of Mr Castaldo on the"30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013) was discussed in AFCO on 16.04.2015

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

16-04-2015 - 15:07
AFCO Sammanträde
16-04-2015 - 10:12
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Ms Danuta Hübner

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar