Senaste nytt

Next AGRI meetings

03-06-2019 - 13:16

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

08-04-2019 - 15:14
AGRI Sammanträde
02-04-2019 - 09:08
AGRI Sammanträde
01-04-2019 - 17:18
AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar