Senaste nytt

Next AGRI meetings: 11 and 22-23 January 2018

07-12-2017 - 15:58

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

07-12-2017 - 14:14
AGRI Sammanträde
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Sammanträde
04-12-2017 - 15:16
AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar