Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Missa inte
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

 
Mer information
 
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

 
Mer information
 
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 1. Genomförande och utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken.
 2. Landsbygdens utveckling, däribland verksamhet som bedrivs med hjälp av relevanta finansiella instrument.
 3. Lagstiftning om
  1. veterinärmedicinska frågor och växtskyddsfrågor samt djurfoder, förutsatt att åtgärderna inte syftar till att skydda mot risker för människans hälsa,
  2. djuruppfödning och djurskydd.
 4. Förbättring av kvaliteten på jordbruksprodukter.
 5. Tillgång på jordbruksråvaror.
 6. Gemenskapens växtsortsmyndighet.
 7. Skogsbruk.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling!
 
 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling har främst ansvar för att undersöka och vid behov göra ändringar i lagförslag från EU-kommissionen genom att utarbeta jordbruksbetänkanden som sedan antas i plenum av Europaparlamentet. Utskottet består av 45 engagerade ledamöter och lika många ersättare. Många av dem har nära koppling till jordbruket, genom familjeanknytning eller tidigare yrkesverksamhet.
 
Vårt utskotts ansvarsområden är viktigare än någonsin eftersom Europaparlamentet genom Lissabonfördraget tillsammans med ministerrådet är med och fattar beslut om EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
 
Läs gärna mer på vår webbplats – här finns all information, på samtliga EU-språk, som man behöver för att följa vårt arbete (t.ex. länkar till webbsändningar av våra sammanträden, förslag till betänkanden och andra sammanträdeshandlingar som går att ladda ned, föredragningslistor och sammanträdeskalender, information om och kontaktuppgifter till utskottets ledamöter osv.).
 
Paolo De Castro
Ordförande för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling