Senaste nytt

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Användbara dokument

Kommande sändningar

30-08-2016 09:00 / 12:30 AGRI
30-08-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediabibliotek

19-07-2016 - 08:37
AGRI Sammanträde
14-07-2016 - 09:11
AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar