Senaste nytt

Next AGRI meetings: 25-26 January 2017

10-01-2017 - 09:54

Användbara dokument

Kommande sändningar

25-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI
25-01-2017 15:00 / 17:30 AGRI
26-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Multimediabibliotek

09-01-2017 - 15:11
AGRI Sammanträde
05-12-2016 - 15:22
AGRI Sammanträde
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Sammanträde

Välkomsthälsning

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ansvarar för att granska Europeiska kommissionens arbete på jordbruksområdet. Detta innebär huvudsakligen att vi utarbetar betänkanden om lagstiftningsförslag som parlamentet och rådet fattar beslut om gemensamt. Dessa betänkanden ska sedan antas i kammaren.

Mer detaljerat

Ansvarsområden



Kontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar