Hem

 
Senaste nytt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Missa inte
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Mer information
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
  1. Den fleråriga finansieringsramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.
  2. Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.
  3. Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.
  4. Budgeten för de decentraliserade organen.
  5. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.
  6. Europeiska utvecklingsfondens budgetering. Utskottet får dock inte inkräkta på behörighetsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EG-partnerskapsavtalet.
  7. Alla gemenskapsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga finansieringsramen. Utskottet får dock inte inkräkta på berörda utskotts behörighetsområden.
  8. Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 78.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över projekt som gäller byggnader med avsevärda ekonomiska konsekvenser.
  9. Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Till dig som besöker vår webbplats
 
Välkommen till Europaparlamentet och budgetutskottet!
 
Budgetbefogenheterna var bland de första som parlamentet fick och de har stärkts ytterligare genom Lissabonfördraget. Europaparlamentet godkänner nu, jämställt med rådet, alla utgifter i EU:s budget.
 
Budgetutskottet har 43 ledamöter och lika många ersättare och ansvarar främst för att utarbeta parlamentets ståndpunkt om EU:s budget (147,2 miljarder euro i åtaganden och 129,1 miljarder euro i betalningar för budgetåret 2012).
 
Dessutom har budgetutskottet hand om förberedelserna inför förhandlingarna om den fleråriga budgetramen (eller budgetplanen) som fastställer ramarna för det årliga budgetförfarandet för sju år framåt. Efter att Lissabonfördraget trädde ikraft, där det betonas att EU-budgeten måste vara fullt finansierad med egna medel, arbetar budgetutskottet nu med några viktiga lagförslag där syftet är att återinföra verkliga inkomster till EU:s offentliga pengapåse.
 
Vi hoppas att du ska ha användning av våra sidor. De uppdateras regelbundet för att innehålla aktuell information om utskottets arbete. Du kan också följa våra sammanträden direkt på webben via funktionen EP Live.
 
Med vänlig hälsning 
 
Alain Lamassoure