Hem

 
Senaste nytt
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 1 December at 15.00-18.30 and on Tuesday 2 December at 9.00-12.30 in Brussels.

   
 
Missa inte
 
Public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’

On 11 November 2014, the Committee on Legal Affairs, in co-operation with the Committee on Culture and Education, held a public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’. The purpose of the hearing was to debate issues relating to the future development of copyright in Europe, with particular emphasis on legal and cultural issues in the digital era.
 
The public hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt
a) förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur,
b) skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald,
c) bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande.
 
2. Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.
 
3. Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.
 
4. Ungdomspolitik.
 
5. Utveckling av en politik för idrott och fritid.
 
6. Informations- och mediepolitik.
 
7. Samarbete med tredjeland på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för kultur och utbildning. Här finns det information om vårt arbete (till exempel dagordningar för sammanträden, förslag till betänkanden och ändringsförslag) och uppgifter om utskottets ledamöter och om hur man kan kontakta dem. Det är också möjligt att följa våra sammanträden via direktsändningar på internet.
 
Vårt utskott är ansvarigt för alla kulturaspekter av EU – exempelvis spridning av kultur, kulturarv och kulturell och språklig mångfald – och för utbildning, den audiovisuella politiken, informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter, ungdomar och idrott.
 
Europaparlamentet antar nya lagar och övervakar EU-programmen på dessa områden, precis som medlemsstaternas regeringar. Vårt utskott är därför ansvarigt för programmen Erasmus+, som är inriktat på utbildning, ungdomar och idrott, Kreativa Europa, som stöder Europas kulturella och kreativa sektor, och Ett Europa för medborgarna.
 
Dessutom håller utskottet regelbundet offentliga utfrågningar för att samla in fakta från experter på sina behörighetsområden.
 
Det är en ära för mig att vara ordförande för detta utskott och jag hoppas att denna webbplats kommer att göra det lättare att följa vårt arbete.
 
Silvia Costa
Ordförande för utskottet för kultur och utbildning