Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

30-11-2015 15:00 / 18:30 DEVE SEDE
01-12-2015 09:00 / 12:30 DEVE
01-12-2015 15:00 / 18:30 DEVE
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Multimediabibliotek

10-11-2015 - 15:05
DEVE Sammanträde
10-11-2015 - 10:36
DEVE Sammanträde

Välkomsthälsning

Chair of the Committee on Development

Välkommen till utskottet för utveckling (DEVE) och vår hemsida. Jag har äran att vara ordförande för utskottet sedan juli 2014.

Nästan en miljard människor runtom i världen lever i extrem fattigdom. Många fler är drabbade av svält och sjukdomar eller saknar tillgång till vård eller utbildning. Globala utvecklingsinsatser har, inom ramen för millennieutvecklingsmålen, dock lett till mätbara framsteg, och på senare år har vi sett miljontals människor bli hjälpta ut ur fattigdom. Samtidigt ser vi också växande ojämlikheter och behöver hitta sätt som gör att den ekonomiska tillväxten kommer fler människor till nytta.

Mer detaljerat

Ansvarsområden



Kontakter

Länkar