Hem

 
Missa inte
 
EU Ebola coordinator reports on fact finding mission to West Africa

On Monday, 17 November (17:00-18:30 CET) the Committee on Development convenes for an extraordinary meeting to get a first-hand report by Christos Stylianides on the situation in the Ebola affected countries of West Africa. Stylianides is the EU Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management and also the EU coordinator for the Ebola crisis. He will exchange with Members after visiting Sierra Leone, Liberia and Guinea between 12 and 16 November in order to assess progress and further needs to respond to the Ebola outbreak. The EU has collectively mobilised more than 900 million EUR in response to this crisis but DEVE Members have been critical in particular of EU Member States' reluctance to fully coordinate and scale up their efforts during the summer.

   
Conflict minerals, child under-nutrition, post-2015 development goals, EYD 2015

On 10-11 November, the Development Committee will vote on several hundreds of amendments to prepare Parliament's position for the negotiation on the post 2015 global development goals, expected to be adopted by all UN Members States in September 2015 and to be negotiated until then. MEPs will also vote on a draft resolution on child under-nutrition, a problem affecting at least 225 million children under the age of five. The European Year for Development 2015, private sector and development and legislation on conflict minerals will also be discussed.
 

   
Welcome to the new Commissioners

Following the vote of approval by the European Parliament on 22 October, the new European Commission has taken office on 1 November. The Chair of the Committee on Development, Linda McAvan, congratulated in particular the Commissioners for Development and International Cooperation, Mr Neven Mimica, and the Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management, Christos Stylianides, for their appointment.
 
In her congratulation letters the Chair underlined common priorities and invited the Commissioners to a meeting with the Committee in the near future. McAvan also congratulated Federica Mogherini for her appointment as High Representative and Commission Vice President. She will be responsible, among other things, for overseeing programming of development aid and coordination of the external relations Commissioners.
 
The election of the new Commission for the period 2014-2019 was prepared by hearings of each of the Commissioners-designate and by written questionnaires. The DEVE hearings and questions are available through the links below.

   
DEVE meeting 3 November: Syria, Ebola, post2015 goals

On Monday, 3 November (15:00-18:30 CET) the Committee on Development will discuss an initiative report on the longer-term lessons from the Ebola epidemic. Members will also discuss the EU negotiating position for the future global framework for sustainable development goals and vote on an opinion in view of the UN climate change conference taking place in Lima in December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will be on the agenda at the start of the meeting.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
DEVE 17-11-2014 - 19:49  

The EU should come up with a detailed action plan to combat the spread of the Ebola virus, Development Committee MEPs told Humanitarian Aid Commissioner Christos Stylianides on Monday, after he briefed them on his four-day trip to the affected countries. MEPs highlighted the need to invest in these countries' health systems and not to reduce the EU humanitarian aid budget.

DEVE 12-11-2014 - 10:17  

The designation of 2015 as European Year for Development (EYD), with the motto “Our world, our future, our dignity”, coined by MEPs, is an opportunity that must be taken to raise citizens’ awareness of the EU's contribution to fighting hunger and eradicating poverty worldwide, said MEPs on Tuesday afternoon, in their first debate on possible EYD activities. The EYD must also anchor “development thinking” in institutions around the world, they added.

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Främjande, genomförande och övervakning av unionens politik för utvecklingssamarbete, däribland följande:
a) Politisk dialog med utvecklingsländerna, bilateralt och i berörda internationella organisationer och interparlamentariska forum.
b) Bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna, särskilt tillsyn över en ändamålsenlig biståndsfinansiering och resultatutvärderingar, bland annat med avseende på fattigdomsutrotning.
c) Övervakning av förhållandet mellan medlemsstaternas politik och den politik som genomförs på unionsnivå.
d) Främjande av demokratiska värden, god förvaltningssed och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.
e) Genomförande, övervakning och främjande av politisk konsekvens när det gäller utvecklingspolitiken.
 
2. All lagstiftning, programplanering och kontroll av åtgärder som genomförs inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, Europeiska utvecklingsfonden (EUF) – i nära samarbete med de nationella parlamenten – och instrumentet för humanitärt bistånd samt alla frågor som rör humanitärt bistånd i utvecklingsländer och den politik som ligger till grund för detta bistånd.
3. Frågor som rör AVS-EU-partnerskapsavtalet och förbindelser med relevanta organ.
4. Frågor som rör de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT).
5. Parlamentets medverkan i valobservatörsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.
 
Utskottet ska samordna arbetet i de interparlamentariska delegationer och de ad hoc-delegationer som hör till utskottets ansvarsområde.
 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till utskottet för utveckling (DEVE) och vår hemsida. Jag har äran att vara ordförande för utskottet sedan juli 2014.
 
Nästan en miljard människor runtom i världen lever i extrem fattigdom. Många fler är drabbade av svält och sjukdomar eller saknar tillgång till vård eller utbildning. Globala utvecklingsinsatser har, inom ramen för millennieutvecklingsmålen, dock lett till mätbara framsteg, och på senare år har vi sett miljontals människor bli hjälpta ut ur fattigdom. Samtidigt ser vi också växande ojämlikheter och behöver hitta sätt som gör att den ekonomiska tillväxten kommer fler människor till nytta.
 
EU:s utvecklingsfrämjande insatser är avgörande, och parlamentariskt stöd och kontroll är en viktig del. Vårt utskott är med och beslutar om EU:s biståndsbudget, vi håller noga uppsikt över Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och alla mottagare av EU:s biståndsmedel samt arbetar för bättre samordning mellan givarländer och organ. Vi är med och lagstiftar om EU:s utvecklingsbistånd. Dessutom träffar vi tjänstemän, intressenter och experter från hela världen för att diskutera lösningar och höra efter vilka behov som faktiskt finns på plats. Jag uppmanar dig att regelbundet hålla utkik efter nyheter, meddelanden och sammanträdeshandlingar eller titta på utskottets direktsända sammanträden.
 
Linda McAvan