Hem

 
Senaste nytt
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 5 November from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room PHS P4B001.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Missa inte
 
Human rights situation in Syria, Iraq and the neighbouring countries

Representatives of UNHCR, the Yezidi federation of Europe and other organizations debated on Monday afternoon 13 October with members of Parliament’s Subcommittee on Human Rights the human rights situation of refugees and internally displaced persons in Syria, Iraq and neighbouring countries. You can find more information on this hearing in the article published today.
 
You can watch the hearing as a recorded event via the link below.

   
Sakharov Prize for Freedom of Thought 2014

The three finalists for the 2014 Sakharov Prize for Freedom of Thought as voted jointly on Tuesday, 7 October, by the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development are Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought.
 
 

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
DROI 13-10-2014 - 12:29  

Representatives of UNHCR, the Yezidi federation of Europe and other organizations will assess the human rights situation in Syria, Iraq and neighbouring countries, with a focus on refugees and internally displaced persons, with Parliament’s Subcommittee on Human Rights on Monday at 16.30.

DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för mänskliga rättigheter är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess ansvarsområden beskrivs i avsnitt I punkt 8 i bilaga VI till Europaparlamentets arbetsordning
 
"Frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter, i tredjeländer samt principer i internationell rätt. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter, vilket bör säkerställa samordning mellan all unionens externa politik och dess politik för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden."
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter (DROI).
 
Till underutskottets främsta uppgifter hör alla frågor som rör mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden, och dess geografiska räckvidd sträcker sig till länder utanför EU.
 
DROI:s främsta mål är att se till att de mänskliga rättigheterna får en framträdande plats i EU:s utrikespolitik och att de integreras i alla politikområden.
 
En höjdpunkt i vårt arbete är det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som ges till enskilda personer eller organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar också efter att så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runt om i världen och ge en röst åt de värst drabbade.
 
Vi tar mycket gärna emot synpunkter och aktuell information från människorättsförsvarare, allmänheten och frivilligorganisationer. Våra sammanträden direktsänds via webb-tv och går att följa på nätet. I nuläget är (förslag till) betänkanden, ändringsförslag och yttranden som utarbetats av DROI tillgängliga endast via webbplatsen för utskottet för utrikesfrågor (AFET), eftersom den slutliga omröstningen äger rum i AFET.
 
Följ oss på Facebook och Twitter: @ep_humanrights.