Hem

 
Senaste nytt
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 21 January 2015, from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. and on Thursday, 22 January 2015from 9 a.m. to 12.30 p.m. in meeting room ASP A3G-2.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Missa inte
 
Press release by Elena Valenciano on the Taliban attack on children in Peshawar

“Taliban attack on children in a school in Peshawar is an inhumane act that can have no justification and must be universally condemned”
 
Elena Valenciano, Chair of the Subcommittee on Human Rights in the European Parliament, on the Taliban attack on the school in Peshawar:
 
"On behalf of the Subcommittee on Human Rights, I wish to express our horror over the brutal attack by the Taliban at the school in Peshawar. This kind of abominable attack on children is an inhumane act that can have no justification and must be universally condemned. It shows the worst face of humankind."
 
For more information please see the link below:

   
The EU's new Action Plan on human rights

Elena Valenciano, Chair of the Subcommittee on Human Rights addressed a letter to the EU's High Representative Federica Mogherini, stressing the need for the EU to adopt a "new ambitious and strategically designed Action Plan" on human rights remaining equally ambitious in addressing emerging challenges.
 
For further information please see the links below.

   
Non-discrimination and the protection of vulnerable groups, including LGBTI

A Joint Conference on Fundamental Rights, non-discrimination and the protection of vulnerable groups, including LGBTI was organised by the European Parliament, the Italian Presidency of the Council of the EU and the European Commission and took place on 21 November 2014 in Tirana, Albania.
 
Please find the conclusions of the Conference in the link below.

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för mänskliga rättigheter är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess ansvarsområden beskrivs i avsnitt I punkt 8 i bilaga VI till Europaparlamentets arbetsordning
 
"Frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter, i tredjeländer samt principer i internationell rätt. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter, vilket bör säkerställa samordning mellan all unionens externa politik och dess politik för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden."
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter (DROI).
 
Till underutskottets främsta uppgifter hör alla frågor som rör mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden, och dess geografiska räckvidd sträcker sig till länder utanför EU.
 
DROI:s främsta mål är att se till att de mänskliga rättigheterna får en framträdande plats i EU:s utrikespolitik och att de integreras i alla politikområden.
 
En höjdpunkt i vårt arbete är det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som ges till enskilda personer eller organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar också efter att så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runt om i världen och ge en röst åt de värst drabbade.
 
Vi tar mycket gärna emot synpunkter och aktuell information från människorättsförsvarare, allmänheten och frivilligorganisationer. Våra sammanträden direktsänds via webb-tv och går att följa på nätet. I nuläget är (förslag till) betänkanden, ändringsförslag och yttranden som utarbetats av DROI tillgängliga endast via webbplatsen för utskottet för utrikesfrågor (AFET), eftersom den slutliga omröstningen äger rum i AFET.
 
Följ oss på Facebook och Twitter: @ep_humanrights.