Hem

 
Senaste nytt
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Wednesday, 5 November from 9 a.m. to 12.30 p.m. and from 3 p.m. to 6.30 p.m. in meeting room PHS P4B001.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Missa inte
 
Addressing the human rights impact of land grabbing

On 5 November DROI will hold an exchange of views based on a study "Addressing the human rights impact of landgrabbing"
 
The study, which focuses on large-scale land deals for agriculture in low and middle-income countries, will be presented by its author Lorenzo Cotula. Besides the positive role of these large-scale investments many human rights challenges still remain to be addressed, including the protection of land rights defenders.
 
 
Where: PHS 4B001
When: 16.30 – 17.30

   
Human Rights in the Western Balkans

In association with following delegations:
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee; Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee; Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo; Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee; Delegation to the EU-Former Yugoslav Republic of Macedonia Joint Parliamentary Committee
 
On Wednesday, 5 November, DROI will hold a hearing on human rights in the Western Balkans (with progress reports and focus on the rule of law, implementation of legal frameworks and access to justice).
 
Speakers will include Mr Simon Mordue, DG Enlargement, European Commission; Ms Heather Grabbe, Director, Open Society European Policy Institute; Ms Tea Gorjanc-Prelević, Director, Human Rights Action NGO, Montenegro
 
Where: PHS 4B001
When: 15.00 - 16.30

   
Also on the agenda of 5 November

  • Follow-up by EEAS on EP urgency resolutions;
  • First exchange of views on the draft report on the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2013 and the European Union's policy on the matter

   
Denis Mukwege, laureate of the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2014

Denis Mukwege is the laureate of the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2014, following Tuesday's decision by EP President Martin Schulz and the political group leaders.  Mukwege will be invited to Strasbourg on 26 November to receive the award during the plenary session.

Announcing Mukwege as the 2014 laureate, President Schulz said: "The Conference of Presidents decided unanimously to award Dr Denis Mukwege from Democratic Republic of Congo the Sakharov Prize for his fight for protection especially of women."
 
In many armed conflicts around the world, rape is used as a weapon of war, but Mukwege decided to help victims in his country. The 59-year-old gynaecologist founded the Panzi Hospital in Bukavu in 1998, when a war took place in the Democratic Republic of Congo, where today he still treats victims of sexual violence who have sustained serious injuries.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
DROI 13-10-2014 - 12:29  

Representatives of UNHCR, the Yezidi federation of Europe and other organizations will assess the human rights situation in Syria, Iraq and neighbouring countries, with a focus on refugees and internally displaced persons, with Parliament’s Subcommittee on Human Rights on Monday at 16.30.

DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för mänskliga rättigheter är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess ansvarsområden beskrivs i avsnitt I punkt 8 i bilaga VI till Europaparlamentets arbetsordning
 
"Frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter, i tredjeländer samt principer i internationell rätt. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter, vilket bör säkerställa samordning mellan all unionens externa politik och dess politik för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden."
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter (DROI).
 
Till underutskottets främsta uppgifter hör alla frågor som rör mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden, och dess geografiska räckvidd sträcker sig till länder utanför EU.
 
DROI:s främsta mål är att se till att de mänskliga rättigheterna får en framträdande plats i EU:s utrikespolitik och att de integreras i alla politikområden.
 
En höjdpunkt i vårt arbete är det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som ges till enskilda personer eller organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar också efter att så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runt om i världen och ge en röst åt de värst drabbade.
 
Vi tar mycket gärna emot synpunkter och aktuell information från människorättsförsvarare, allmänheten och frivilligorganisationer. Våra sammanträden direktsänds via webb-tv och går att följa på nätet. I nuläget är (förslag till) betänkanden, ändringsförslag och yttranden som utarbetats av DROI tillgängliga endast via webbplatsen för utskottet för utrikesfrågor (AFET), eftersom den slutliga omröstningen äger rum i AFET.
 
Följ oss på Facebook och Twitter: @ep_humanrights.