Hem

 
Senaste nytt
 
Next DROI meeting

In view of the hearings of the Commissioners the meeting of the Subcommittee on Human Rights foreseen for 1 October 2014 has been cancelled.  A meeting of the DROI Enlarged Bureau will be held instead from 9 a.m. to 10.30 a.m. in meeting room ASP 3G3.  This meeting will be held in camera
 
The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will take place on Monday, 13 October from 3 p.m. to 6.30 p.m. in ASP 3G3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Missa inte
 
Activity Report 7th legislative term (2009-2014)

The activity report of the Subcommittee on Human Rights (DROI) is a concise stock-taking exercise considering the 7th parliamentary term (2009-2014) and highlighting to what extent DROI has succeeded in advancing the EU's human rights policy. It is divided into two parts: the first part is a presentation of the main horizontal aspects dealt with in DROI and as endorsed by the DROI Enlarged Bureau at its last meeting on 20 March 2014. The second part is composed of nine annexes which include the main statistical data for the above-mentioned period such as the number of reports, delegations, guest speakers, etc.
 
 

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET DEVE DROI 19-09-2014 - 11:58  

Seven nominees for the European Parliament’s 2014 Sakharov Prize for freedom of thought, chosen by political groups and groups of MEPs, will be presented at a meeting of the Foreign Affairs and Development committees and the Human Rights Subcommittee on 23 September, at 16:15.

Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för mänskliga rättigheter är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess ansvarsområden beskrivs i avsnitt I punkt 8 i bilaga VI till Europaparlamentets arbetsordning
 
"Frågor som rör demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters rättigheter, i tredjeländer samt principer i internationell rätt. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter, vilket bör säkerställa samordning mellan all unionens externa politik och dess politik för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden."
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter (DROI).
 
Till underutskottets främsta uppgifter hör alla frågor som rör mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden, och dess geografiska räckvidd sträcker sig till länder utanför EU.
 
DROI:s främsta mål är att se till att de mänskliga rättigheterna får en framträdande plats i EU:s utrikespolitik och att de integreras i alla politikområden.
 
En höjdpunkt i vårt arbete är det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som ges till enskilda personer eller organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna. Vi strävar också efter att så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runt om i världen och ge en röst åt de värst drabbade.
 
Vi tar mycket gärna emot synpunkter och aktuell information från människorättsförsvarare, allmänheten och frivilligorganisationer. Våra sammanträden direktsänds via webb-tv och går att följa på nätet. I nuläget är (förslag till) betänkanden, ändringsförslag och yttranden som utarbetats av DROI tillgängliga endast via webbplatsen för utskottet för utrikesfrågor (AFET), eftersom den slutliga omröstningen äger rum i AFET.
 
Följ oss på Facebook och Twitter: @ep_humanrights.