Hem

 
Senaste nytt
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Missa inte
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för mänskliga rättigheter är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess befogenheter beskrivs i punkt 5 i AFET-utskottets mandat:
 
     "Mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden i tredje land. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden."
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbsidan för Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter, som sedan det ombildades 2004 har blivit en viktig europeisk plattform i kampen för mänskliga rättigheter världen över.
 
Underutskottet, även kallat DROI-utskottet, anordnar utfrågningar och diskussioner om alla slags människorättsfrågor. Som ett resultat av dessa debatter antar vi betänkanden och resolutioner och bidrar därigenom till den internationella debatten om ämnen som dödsstraffet, tortyr och kampen mot straffrihet. Vi försöker också så snabbt som möjligt reagera på människorättskränkningar runtom i världen genom att företräda de värst drabbade.
 
Den årliga rapporten om de mänskliga rättigheterna, med en bedömning av situationen för de mänskliga rättigheterna i världen, utarbetas också av DROI‑utskottet. Ett annat viktigt inslag i vårt arbete är det årliga Sacharovpriset för tankefrihet, som i december varje år delas ut till personer eller organisationer som deltar i kampen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. År 2013 kommer vi att fira prisets 25-årsjubileum.
 
På vår webbplats kan du följa våra sammanträden online och ladda ner alla dokument. Det är mycket viktigt att vårt arbete finns tillgängligt eftersom vi gärna tar emot kommentarer och aktuella uppgifter från människorättsförsvarare, allmänheten och frivilligorganisationer.