Hem

 
Senaste nytt
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1.    Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).
 
2.    Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredje land, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).
 
3.    Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).
 
4.    Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.
 
5.    Skattebestämmelser.
 
6.    Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Europaparlamentet är en viktig aktör i utformandet av EU:s politik och utskottet för ekonomi och valutafrågor spelar en stor roll i parlamentets arbete. Utskottet har ansvar för frågor om EU:s ekonomiska och monetära politik, skatte- och konkurrensfrågor, den fria rörligheten för kapital och regleringen av finansiella tjänster (banker, försäkringar, pensionsfonder, förmögenhets- och fondförvaltning, redovisning, internationella valuta- och finanssystem etc.). Eftersom den största delen av parlamentets arbete görs i utskotten är det utskottet för ekonomi- och valutafrågor som svarar för större delen av Europaparlamentets arbete i de viktiga frågor som rör den ekonomiska och monetära politiken. Det innebär att utskottet står i centrum av parlamentets arbete om den nuvarande ekonomiska och finansiella krisen och har ett stort politiskt inflytande i EU och internationellt.
 
När det gäller EU:s monetära politik, EMU och det europeiska monetära systemet spelar ECB:s ansvar i förhållande till Europaparlamentet en viktig roll eftersom parlamentet utgör en motvikt till centralbankens oberoende.
 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor har en betydelsefull roll i utformandet av EU:s lagar eftersom parlamentet tillsammans med rådet fattar beslut om EU:s lagstiftning på de flesta av EU:s ansvarsområden. EU-lagstiftningen styr ofta de nationella lagarna och regelverken i medlemsstaterna, särskilt när det gäller finansiella tjänster och, genom Lissabonfördraget, även på området för EU:s ekonomiska styrning. Det gör att ledamöterna i utskottet har stora möjligheter att forma EU:s lagstiftning på dessa viktiga områden.