Hem

 
Senaste nytt
 
November 2014

► The next ECON Committee meetings:   
  Monday, 1 December from 15:00-18:30
  Tuesday, 2 December from 09:00-12:30 and 15:00-18:30
 
Latest study and briefings:
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Missa inte
 
Public hearing on Bank Structural Reform

The ECON Committee will hold a public hearing on Bank Structural Reform.
 
The hearing will have two sessions :
  • Are large universal banks inherently risky?
  •  What are the consequences of different options for structural reform?
 
The aim of the Hearing is to listen to views of experts on the issues around the Commission's proposal for a regulation on structural measures improving the resilience of EU Credit Institutions (2014/0020(COD)).
 
Tuesday, 2nd December 2014 from 16:30 to 18:30 in room JAN 4Q2
 

 
Mer information
 
Monetary Dialogue with M.Draghi, President of the ECB

On Monday, 17 November, from 15:00-17:00, ECB’s President Mario Draghi came to ECON for a Monetary Dialogue. President Draghi presented the ECB’s perspective on economic and monetary developments before entering in a discussion with Members, also covering 2 specific issues:
  • Unconventional monetary policy and financial market fragmentation in the euro area;
  • Eurosystem collateral policy and framework
 
From 17:00-18:00 M.Draghi addressed ECON Committee in his role as chair of the European Systemic Risk Board (ESRB).
 
 

 
Mer information
 
Public Hearing on the Reform of Global Benchmarks Legislation

ECON will hold a public hearing on global benchmarks regulation on 11 November from 15:00 - 16:30.
The Commission put forward a proposal for a regulation of benchmarks at EU level in September 2013. The hearing will discuss regulatory approaches on benchmarks at global level, areas for regulatory cooperation and issues such as cross-border effects.
 
Tuesday, 11 November, from 15:00 - 16:30, room JAN 4Q2 

 
Mer information
 
Briefings on the hearings of the Commissioners

Briefings about the commitments made at the hearings of
Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission, Commissioner for the Euro and Social Dialogue,
Pierre Moscovici, Commissioner for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
Jonathan Hill, Commissioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, 
Jyrki Katainen, Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness,
Margrethe Vestager, Commissioner for Competition
are available on ECON web page:

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
ECON 17-11-2014 - 19:52  

The European Central Bank will take unconventional monetary measures if the economic situation in the euro area requires them, ECB President Mario Draghi reiterated to economic and monetary affairs MEPs on Monday. As the Banking Union takes shape, risks could migrate from banks to the non-banking sector, he warned. Also, speaking as chair of the Systemic Risk Board, he added that there is "a vast scope for more coordination of sanctions against banks between the US and Europe".

Ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1. Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).
2. Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredjeland, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).
3. Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).
4. Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.
5. Skattebestämmelser.
6. Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.
7. Europeiska investeringsbankens relevanta finansiella verksamhet som en del av den europeiska ekonomiska styrningen i euroområdet.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomsthälsning
 
 

Välkomna till utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON). Utskottet är ansvarigt för frågor som rör Ekonomiska och monetära unionen (EMU), regleringen av finansiella tjänster, den fria rörligheten för kapital och betalningar, skatte- och konkurrenspolitik samt det internationella finanssystemet.
Den sjunde valperioden präglades av den allvarligaste ekonomiska, finansiella och sociala kris som förekommit på senare tid. ECON-utskottet spelade en avgörande roll vid antagandet av lagstiftningsåtgärder för att möta krisen och fick ökad arbetsbelastning i form av granskning och betänkanden. Därför har parlamentet beslutat att utöka utskottet från 50 till 61 ledamöter.
Idag prioriterar vi tillväxt och sysselsättning. Stabilitet, främjande av investeringar, reformer och social sammanhållning måste stärka varandra ömsesidigt. ECON kommer att främja en seriös debatt i dessa frågor.
Jag är övertygad om att vi måste arbeta för att uppnå en genuin ekonomisk och monetär union med en verkningsfull ekonomisk ledning, som är ansvarig inför parlamentet.
Vi måste bli fullborda lagstiftning om en bankreform, om ekonomisk brottslighet och om främjande av investeringar i långsiktiga tillväxtrelaterade projekt.
Vi måste också se till att det nya regelverket tillämpas på ett korrekt sätt och ses över, och vi kommer noggrant att granska kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna. En välreglerad och välfungerande kapitalmarknad är av avgörande betydelse för tillväxten.
Slutligen kommer utskottet att medverka i arbetet med att stärka den demokratiska legitimiteten på grundval av gemenskapsmetoden. En djupgående och genuin ekonomisk och monetär union måste vara demokratisk. Utskottet kommer därför att förbättra sitt samarbete med de nationella parlamenten.