Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Missa inte
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Mer information
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Ständiga utskotts ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:
a)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
b)    En hållbar utveckling.
c)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
d)    Återställande av miljöskador.
e)    Civilskydd.
f)    Europeiska miljöbyrån.
g)    Europeiska kemikaliemyndigheten
 
2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:
a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
 
3.    Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:
a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.
 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Välkommen till ENVI-utskottets webbsida
 
Med 69 ledamöter är ENVI-utskottet det främsta lagstiftande utskottet i Europaparlamentet.
 
ENVI-ledamöterna arbetar aktivt med att förbättra livsmedelsinformationen till konsumenterna, särskilt genom att reglera märkningen av produkter och deras utsläppande på marknaden av. ENVI strävar efter att komma med europeiska lösningar på frågor som rör folkhälsan.
 
Utskottet är också ansvarigt för ett stort antal politikområden, exempelvis luft- och vattenföroreningar, avfallshantering och skydd av biologisk mångfald. Ledamöternas målsättning är att främja ett resurseffektivt och hållbart Europa.
 
Att bekämpa klimatförändringarna står i centrum för utskottsarbetet. Det hamnar redan tidigt under denna valperiod högt upp på dagordningen med tanke på de kommande klimattoppmötena som kommer att vara avgörande för antagandet av ett internationellt klimatavtal, planerat till 2015. Odlingen av genetiskt modifierade organismer och eventuell inskränkning eller förbud av dem i medlemsstaterna kommer också att prioriteras från första början av denna valperiod.
 
Vi hoppas att den här webbplatsen kommer att ge dig ordentligt med information om vårt arbete och du får gärna välja att kommentera sådant som du tycker är viktigt.
 
Giovanni La Via