Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 23 July 2014 between in Brussels (JAN4Q2).
 
The online Welcome Pack (intranet) is now ready and available.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings.

   
 
Missa inte
 
Italian Presidency priorities, presentation on Novel foods

During the meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 23rd July members will hear the Italian minister for Health -Ms Beatrice Lorenzin -  and the Italian minister for the Environment, the Protection of Natural Resources and the Sea -Mr Gian Luca Galletti-  present the Italian Council Presidency's priorities in their respective policy areas. Representatives from the Commission will present the Novel foods proposal to ENVI Members and the draft European Parliament complementary impact assessment on novel foods by the Centre for Strategy and Evaluation Services/ADAS UK will also be presented.

 
Mer information
 
Giovanni La Via elected chair of the ENVI Committee

Giovanni La Via (EPP, IT) is the new chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs as follows: 1st vice-chair Benedek Jávor (Greens/EFA, HU), 2nd vice-chair Daciana Sârbu (S&D, RO), 3rd vice-chair Pavel Poc (S&D, CS), 4th vice-chair Gilles Pargneaux (S&D, FR). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the ENVI Committee will take place on 23-24 July 2014,

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFCO LIBE DEVE FEMM ECON ENVI EMPL TRAN 23-07-2014 - 12:35  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE AFET PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Ständiga utskotts ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1.    Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:
a)    Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
b)    En hållbar utveckling.
c)    Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
d)    Återställande av miljöskador.
e)    Civilskydd.
f)    Europeiska miljöbyrån.
g)    Europeiska kemikaliemyndigheten
 
2.    Folkhälsa, särskilt inom följande områden:
a)    Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)    Läkemedel och kosmetika.
c)    Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)    Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.
 
3.    Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:
a)    Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)    Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)    Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.
 
Dagens sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkommen
 
 

Available soon