Senaste nytt

17-07-2015 - 09:32
Latest news

Missa inte

Votes on Single Market Governance and package travel

21-01-2015 - 22:05
IMCO votes

"Why Europe needs a legal framework for customs sanctions": hearing

21-01-2015 - 22:04
Hearing Why Europe needs a legal framework for customs sanctions

Presentation of the priorities of the Latvian Presidency - 21 January at 15.00

19-01-2015 - 12:15
LV presidency

Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

09-01-2015 - 09:33
study: Network Neutrality Revisited: Challenges and Responses in the EU and in the US

Användbara dokument

Kommande sändningar

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Multimediabibliotek

16-07-2015 - 09:13
IMCO Sammanträde
15-07-2015 - 15:06
IMCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Vicky Ford

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar