Hem

 
Senaste nytt
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Monday 6 October 2014 (15.00 - 18.30) and Tuesday 7 October (09.00 - 12.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes are available here
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
EU Commissioners-designate hearings

Between 29 September and 6 October, IMCO will be involved in hearings with the Commissioner-designates who will be dealing with policy in IMCO's remit:
 
- Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission for Digital Single Market,
- Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs,
- Pierre MOSCOVICI (France) for Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs,
- Günther OETTINGER (Germany) for Digital Economy and Society,
- Vĕra JOUROVÁ (Czech Republic) Justice, Consumers and Gender Equality.
 
IMCO is also invited to the hearing of Jonathan HILL (UK) for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union and Margarethe VESTAGER, (Denmark) for Competition.
 
Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by committee members.

   
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09

IMCO heard presentations by Ms Simona Vicari (Secretary of State for Economic Development) and Mr Sandro Gozi (Secretary of State for European affairs) on the priorities of the Italian Presidency.
 
Ms Vicari set out the main lines of action and priorities in the fields of consumer protection and standardisation. The Italian Presidency (IP) aims at starting negotiations with the Parliament on the product safety and market surveillance package. Furthermore, the IP is in favour of a comprehensive reinforcement of the Consumer Protection Cooperation Network. Ms Vicari informed that work on the Package Travel Directive is progressing in the Council. In the field of technical harmonisation, the IP will seek an early second reading agreement on e-Call. On registration of vehicles, it is awaiting a study requested from the Commission on possible effects of the new rules on national taxation systems. Finally, on cableway installations, personal protective equipment and appliances burning gaseous fuels, the aim is to reach common approach within the Council, to allow the Latvian Presidency to enter into negotiations with Parliament.
 
Mr Gozi reported about three major themes for the IP: revising working methods of the Competitiveness Council, for instance by improving connections with other Council formations; removing barriers to the internal market in a follow-up to the two Single Market Acts and in completing the Digital Single Market; and furthering consumer protection and cohesion between employers and industry, helped by the additional investment package of 300 billion euros envisaged by Commission.

   
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

The IMCO Committee heard a presentation of the study recently commissioned by the Committee in the area of Single Market policy. The study on Indicators for measuring the Performance of the Single Market – Building the Single Market Pillar of the European Semester analyses the possibility of defining a monitoring tool and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market, with a view to making use of these tools in the context of the European Semester. The study concludes that an integrated measurement system can be devised to perform this function. With respect to regulatory indicators, it proposes using a “Single Market Gap” composite indicator which would measure in what Member States and to what extent non-national EU citizens/companies face additional burdens compared to nationals. Such an indicator could be easily used for policy recommendations addressed to Member States during the European Semester.

 
Mer information
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Samordning på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden samt frågor som rör tullunionen, framför allt:
a) Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
b) Etableringsrätten.
c) Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.
 
2. Den inre marknadens funktion, inklusive åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för genomförandet av den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden.
 
3. Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
 
4. Politiken och lagstiftningen när det gäller genomförandet av reglerna för den inre marknaden och konsumenträttigheter.
 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Du kan följa utskottets arbete på denna webbplats, som innehåller dagordningar, sammanträdesdokument, information om utfrågningar och workshoppar, videostreaming och vårt nyhetsbrev.

En väl fungerande inre marknad är nyckeln till välstånd, innovation och ökad konkurrenskraft, vilket gynnar både näringslivet och konsumenterna.  Vi står inför många utmaningar och möjligheter, särskilt att ta tillvara potentialen hos den digitala inre marknaden och den inre marknaden för tjänster. 
 
Vårt uppdrag är att garantera säkra produkter, skydda konsumenternas rättigheter, hålla konsumenterna informerade om produkter och tjänster, sätta stopp för konkurrenshämmande metoder och minska byråkratin.

Utskottet samarbetar med alla EU-länder för att se till att reglerna för den inre marknaden är praktiskt genomförbara och att de faktiskt tillämpas och verkställs i tid.

Det är en glädje och ära för mig att få vara ordförande för detta viktiga utskott och arbeta med ledamöter från hela det politiska spektrumet för att uppnå verkliga fördelar för konsumenterna, näringslivet och andra organisationer på hela den inre marknaden.


Vicky Ford
Ordförande