Hem

 
Senaste nytt
 
What's new?

The next Committee Meeting will be held on Wednesday 24 September 2014 (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) and Thursday 25 September (09.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30) in JAN 6Q2. The draft agenda will be available soon. 
 
 If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies/briefing notes:
 

   
 
Missa inte
 
Presentation of the Italian presidency programme on 24/09 PM

Ms Simona Vicari (Italian Secretary of State for Economic development) and Mr Sandro Gozi (Italian Under-Secretary for European Affairs) will present the programme of the Italian Presidency. Amongst the priorities, special efforts will be made to complete the proposals put forward in the Single Market Act II. The programme will also focused on a new “Approach to the Internal Market” (AIM), since the European Union now needs a strongly integrated economic platform and a coherent set of policies.

   
Study: indicators for measuring the Performance of the Single Market

An analysis of the challenges related to defining a monitoring and evaluation system to measure the economic and regulatory performance of the Single Market - for use in the context of the European Semester exercise - is provided in this study. Based upon their research, the authors conclude that an integrated measurement system can be devised by combining different methodologies, including composite indicators, sets of indicators, sectoral tools and qualitative assessments.

 
Mer information
 
Validation of coordinator’s recommendation on “unfinished business”

According to Rule 229 of the Rules of Procedure, all Parliaments’ unfinished business shall be deemed to have lapsed, unless at the beginning of the new parliamentary term the Conference of Presidents decides to resume or continue them. In that context, the Committees are invited to conduct a screening exercise concerning the legislative files still open and inform the CCC on the way in which they intend to handle them. At their meeting on 8 September, IMCO committee endorsed (28-0-2) the coordinator’s recommendation.

   
Vote on budget 2015 draft opinion

At their meeting on 8 September, IMCO members had an exchange of views on the 2015 budget draft opinion. They  adopted the amendments by bloc vote (32-4-0) and the draft opinion (30-4-0). IMCO's responsibility in the budget procedure mainly covers budget lines in titles 2 (Enterprise), 12 (Internal market), 14 (Taxation and customs union) and 17 (Health and consumer protection).

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Samordning på unionsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden samt frågor som rör tullunionen, framför allt:
a) Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
b) Etableringsrätten.
c) Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.
 
2. Den inre marknadens funktion, inklusive åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för genomförandet av den inre marknaden, inklusive den digitala inre marknaden.
 
3. Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet.
 
4. Politiken och lagstiftningen när det gäller genomförandet av reglerna för den inre marknaden och konsumenträttigheter.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ansvarar för att se över lagstiftningen och granska EU-reglerna om den fria rörligheten för varor och tjänster, den fria rörligheten för arbetstagare, tullpolitiken, standardisering och konsumenternas ekonomiska intressen.  Utskottets ledamöter arbetar med att undanröja hinder för ekonomisk handel och förenkla lagstiftningen för att öka konkurrenskraften på hela den inre marknaden, samtidigt som man tar hänsyn till konsumentintressena på en lång rad områden.

Du kan följa utskottets arbete på denna webbplats, som innehåller dagordningar, sammanträdesdokument, information om utfrågningar och workshoppar, videostreaming och vårt nyhetsbrev.

En väl fungerande inre marknad är nyckeln till välstånd, innovation och ökad konkurrenskraft, vilket gynnar både näringslivet och konsumenterna.  Vi står inför många utmaningar och möjligheter, särskilt att ta tillvara potentialen hos den digitala inre marknaden och den inre marknaden för tjänster. 
 
Vårt uppdrag är att garantera säkra produkter, skydda konsumenternas rättigheter, hålla konsumenterna informerade om produkter och tjänster, sätta stopp för konkurrenshämmande metoder och minska byråkratin.

Utskottet samarbetar med alla EU-länder för att se till att reglerna för den inre marknaden är praktiskt genomförbara och att de faktiskt tillämpas och verkställs i tid.

Det är en glädje och ära för mig att få vara ordförande för detta viktiga utskott och arbeta med ledamöter från hela det politiska spektrumet för att uppnå verkliga fördelar för konsumenterna, näringslivet och andra organisationer på hela den inre marknaden.


Vicky Ford
Ordförande