Hem

 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

INTA 20-03-2014 - 11:06  

About 98% of the customs duties that Ukrainian goods exporters pay at EU borders would be removed by a proposal backed by the European Parliament’s International Trade Committee on Thursday. This unilateral measure would boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
Inrättandet och genomförandet av unionens gemensamma handelspolitik och unionens externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:
 
1.    Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredje land och regionala organisationer.
2.    Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument inom folkrätten.
3.    Förbindelser med berörda internationella organisationer och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.
4.    Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), däribland dess parlamentariska dimension.
 
Utskottet ska hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredje land.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Hej och välkommen till utskottet för internationell handel och vår hemsida!
 
Här kan du hitta dagordningar, arbetsdokument, nyhetsbrev och information om pågående betänkanden, utfrågningar m.m.
 
I och med Lissabonfördraget har Europaparlamentet fått betydande inflytande över EU:s handelspolitik, vilken omfattar internationell handel med varor och tjänster, handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter och utländska direktinvesteringar. Nu kan lagstiftning om handel och internationella handelsavtal bara genomföras om Europaparlamentet, som företräder EU:s medborgare, ger sitt godkännande.
 
Jag är övertygad om att denna webbplats kommer att bli en viktig forskningsresurs och att den kommer att ge dig och övriga EU-medborgare bättre insikt i vårt arbete och vår verksamhet samt EU:s handelspolitik i allmänhet.
 
Tack för ditt besök! Kontakta gärna vårt sekretariat om du vill veta mer om vårt utskott.