Hem

 
Senaste nytt
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 3 December 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 4 December 2014, from 9.00 to 12.30, room JAN 6Q2.
 
The Draft Agenda of the meeting coming soon.

   
 
Missa inte
 
Trade in minerals from conflict–affected and high risk areas - Hearing

How to trade responsibly in minerals from conflict areas?
 
On 4 December 2014, Members of INTA Committee will discuss with experts how best to break the link between mineral extraction and conflict, while at the same time promote legitimate trade in the interest of economic development.
In draft legislation the European Commission proposes to promote companies high in the supply chain to source minerals and gold responsibly from conflict areas. INTA will want to hear whether the proposals are smart or weak.
 
Hearing will start at 10.15, new room - JAN 6Q2.
 
Programme of the hearing coming soon.

   
Exchange of views with Commissioner Malmström on international trade agenda

On 3 December 2014 at 15.00, Ms Cecilia Malmström, the new EU Commissioner for Trade, will present her key priorities. Members of INTA Committee will scrutinize Trade commissioner’s views on major trade negotiations and legislation. The Commissioner is also expected to address the issue of transparency in the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP).

   
Votes

On 4 of December INTA will vote on the following files:
 
 
Adoption of the Draft Reports:
 
- Tariff treatment for goods originating from Ecuador - 2014/0287(COD)
- Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova - 2014/0250(COD)
 
Adoption of the Motions for Resolutions on the Commission Delegated Regulations:
 
- Applying a scheme of generalised tariff preferences - 2014/2805(DEA)
- Applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements - 2014/2954(DEA)
 

   
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör inrättande, genomförande och övervakning av unionens gemensamma handelspolitik och externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:
 
1. Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredjeland och regionala organisationer.
2. Den gemensamma externa tulltaxan och främjande av handeln samt de externa aspekterna av tullbestämmelserna och tullförvaltningen.
3. Upprättande, övervakning, ingående och uppföljning av bilaterala, multilaterala och plurilaterala handelsavtal om ekonomiska förbindelser, handels- och investeringsförbindelser med tredjeländer och regionala organisationer.
4. Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument på folkrättens område.
5. Förbindelser med berörda internationella organisationer och internationella forum om handelsrelaterade frågor och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.
6. Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), däribland dess parlamentariska dimension.
 
Utskottet ska hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredjeland.
 
 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för internationell handel (INTA).
 
Här finns utskottets dagordningar och arbetsdokument samt annan information som exempelvis vårt nyhetsbrev, uppgifter om betänkanden som vi arbetar med och utfrågningar.
 
Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft spelar Europaparlamentet en avgörande roll för utformningen av EU:s handelspolitik och fungerar som unionens demokratiska samvete. Detta är särskilt viktigt eftersom handelslagstiftningen och internationella handelsavtal kan tillämpas endast om Europaparlamentet samtycker till det.
 
Jag hoppas att denna webbplats kommer att fungera som en användbar informationskälla och ett effektivt forskningsverktyg som gör det lättare för EU:s invånare att förstå INTA utskottets arbete och funktionssätt och EU:s handelspolitik i allmänhet.
 
Tack för ditt besök. Kontakta gärna utskottets sekretariat om du har ytterligare frågor om vårt arbete.