Senaste nytt

17-01-2019 - 10:00
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

23-01-2019 10:00 / 12:30 ITRE

Multimediabibliotek

14-01-2019 - 21:02
ITRE Sammanträde
14-01-2019 - 19:09
ENVI AGRI ITRE Sammanträde
03-12-2018 - 16:06
ITRE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar