Senaste nytt

17-01-2017 - 09:41
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

25-01-2017 09:00 / 12:30 ITRE
25-01-2017 15:00 / 17:45 ITRE
26-01-2017 09:00 / 10:00 ITRE IMCO
26-01-2017 10:00 / 12:30 ITRE
26-01-2017 15:00 / 18:30 ITRE

Multimediabibliotek

12-01-2017 - 10:04
ITRE Sammanträde
29-11-2016 - 15:08
ITRE Sammanträde

Välkomsthälsning

J. Buzek

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar