Hem

 
Senaste nytt
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Missa inte
 
EU Commissioners-designate hearings

Between 29 September and 7 October, ITRE will be involved in hearings with the Commissioner-designates who will be dealing with policies in ITRE's remit:
 
- Günther OETTINGER (Germany) for Digital Economy and Society, 29 September 2014, 18:30-21:30, JAN 4Q2
- Carlos MOEDAS (Portugal) for Research, Science and Innovation, 30 September 2014, 9:00-12:00, JAN 2Q2
- Miguel ARIAS CANETE (Spain) for Climate Action and Energy, 1 October 2014, 18:00-21:00, JAN 4Q2
- Elżbieta BIEŃKOWSKA (Poland) for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2 October 2014, 13:30-16:30, JAN 4Q2
- Alenka BRATUSEK (Slovenia), Vice-President-Designate of the Commission for Energy Union, 6 October 2014, 14:30-17:30, JAN 4Q2
- Jyrki KATAINEN (Finland) for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness, 7 October 2014, 10:00-13:00, JAN 4Q2
 
ITRE is also the associated committee in the following Commissioner-designate hearings:
- Maros SEFCOVIC (Slovakia) for Transport and Space, 30 September 2014, 18:00-21:00, JAN 4Q2
- Tibor NAVRACSICS (Hungary) for Education, Culture, Youth and Citizenship, 1 October 2014, 18:00-21:00, JAN 2Q2
- Andrus ANSIP (Estonia), Vice-President-Designate of the Commission for Digital Single Market, 6 October 2014, 18:30-21:30, JAN 2Q2
 
Each hearing is scheduled to last three hours, during which the commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by committee members.
 
Follow the hearings of the Commissioner-designates online.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
1. Unionens industripolitik och åtgärder i samband med denna samt tillämpning av ny teknik, bland annat åtgärder som rör små och medelstora företag.
2. Unionens forsknings- och innovationspolitik, bland annat vetenskap och teknik samt spridning och utnyttjande av forskningsresultat.
3. Den europeiska rymdpolitiken.
4. Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet, Europeiska forskningsrådet, Europeiska institutet för innovation och teknik samt Institutet för referensmaterial och referensmätningar liksom JET, Iter och andra projekt inom samma område.
5. Unionsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet och har samband med upprättandet av den inre energimarknaden och dess funktion, inklusive åtgärder avseende
a) tryggad energiförsörjning i unionen,
b) främjandet av energieffektivitet och energibesparingar samt utvecklingen av nya och förnybara energikällor,
c) främjandet av sammankopplade energinät och energieffektivitet, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn
6. Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.
7. Informationssamhället, informationsteknik och kommunikationsnät och kommunikationstjänster, bland annat teknik och säkerhetsaspekter och upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn samt verksamheten vid Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa).
 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.
 
För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.
 
För det andra måste EU:s politiska strategier ge kraft åt utvecklingen och tillväxten bland europeiska små och medelstora företag. Att hjälpa till att stärka små och medelstora företag handlar lika mycket om finansiering som om öppenhet i forskningsprogram, kompetensutveckling eller skattelagstiftning.
 
Vårt tredje prioriterade område är att bygga upp en verklig europeisk digital marknad. Det handlar om att utnyttja stordriftsfördelarna med en europeisk marknad för att minska kostnaderna och göra de europeiska företagen mer innovativa. Både ITRE och parlamentet som helhet kan visa upp ett mycket gott resultat på detta område – och vi kommer att fortsätta ännu längre, med ny lagstiftning.
 
Det sista, men kanske viktigaste, är att utnyttja den fulla potentialen hos EU:s gemensamma energipolitik, som kommer att vara en grundläggande prioritering för oss. Det är endast med en trygg energiförsörjning som vi kan göra vår ekonomi konkurrenskraftig globalt och undvika en ekonomisk nedgång.
 
Vårt mål är att få igång tillväxten i den europeiska ekonomin igen, och att göra det på ett hållbart sätt. Vi vill göra Europa till en bättre plats att leva på.