Senaste nytt

25-03-2019 - 17:22
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Missa inte

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

18-03-2019 - 15:15
ITRE Sammanträde
19-02-2019 - 14:34
ITRE Sammanträde
19-02-2019 - 10:04
ITRE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar