Senaste nytt

25-07-2017 - 14:09
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

11-07-2017 - 15:08
ITRE Sammanträde
11-07-2017 - 10:12
ITRE Sammanträde
10-07-2017 - 15:07
ITRE Sammanträde

Välkomsthälsning

J. Buzek

Med återindustrialisering som övergripande mål kommer ITRE-utskottet att ha fyra prioriterade områden att koncentrera sig på.

För det första måste vi se till att EU:s rättsliga och ekonomiska ramar gör det möjligt för den europeiska industrisektorn att bli mer innovativ. Detta kommer att kräva att vi anpassar och tillämpar EU:s program för forskning och utveckling och för utbildning så att industrins faktiska behov tillgodoses på ett effektivt sätt.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Stoa

Bedömningar av vetenskapliga och tekniska alternativ i Europaparlamentets lagstiftningsarbete

Länkar