Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Steeve Briois immunitet

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Sophie Montels immunitet

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Manolis Kefalogiannis immunitet

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA