Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  RAPPORT sur la demande de levée de l’immunité de Manolis Kefalogiannis

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

  REPORT on the request for consultation on the privileges and immunities of Alfonso Luigi Marra

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Kyrtsos immunitet

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster
ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

BETÄNKANDE om friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Handlingar som hör samman med förfarande JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster