Senaste nytt

Next LIBE committee meetings

18-09-2017 - 14:00
Next meetings in the LIBE

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

25-09-2017 15:00 / 19:00 LIBE

Multimediabibliotek

07-09-2017 - 15:12
LIBE Sammanträde
07-09-2017 - 09:01
LIBE Sammanträde
04-09-2017 - 15:02
LIBE Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

 Som ordförande för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) har jag glädjen att välkomna er till denna sida.

LIBE-utskottet har ansvar för den allra största delen av lagstiftningen och den demokratiska kontrollen av politik som rör rättsliga och inrikes frågor. I sitt arbete ser utskottet till att Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut inom EU, liksom den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att unionsmedborgarskapet stärks.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar