Hem

 
Senaste nytt
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Framställningar.
 
2.    Förbindelser med Europeiska ombudsmannen.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för framställningar. Här finns information om arbetet och aktiviteterna i utskottet, som jag har varit ordförande för sedan 2009.
 
Rätten att göra framställningar finns inskriven i EU-fördraget och är en grundläggande rättighet som är oskiljbar från unionsmedborgarskapet. Att göra framställningar är ett viktigt och ofta effektivt sätt för människor att direkt engagera sig i parlamentets verksamhet och påverka utskottets ledamöter att särskilt koncentrera sig på deras intressefrågor, förslag eller klagomål.
 
Vårt utskott besvarar ofta framställningar från EU-medborgare genom att försöka lösa kränkningar av medborgarnas rättigheter enligt fördraget, och genom att samarbeta med nationella, regionala och lokala myndigheter i frågor som rör tillämpningen av EU:s lagar inom områden som miljö, sociala frågor, fri rörlighet och så vidare.
 
Vi är ett utredande utskott, inte ett lagstiftande utskott. Vi försöker se till att det finns icke rättslig hjälp att få för medborgare med underbyggda anspråk. Vårt utskott kan även anordna informationsbesök och lägga fram betänkanden i kammaren.
 
Vi spelar alltså en viktig roll för förbindelserna med EU-medborgarna och för underbyggandet av den demokratiska legitimiteten och ansvarsskyldigheten inom EU:s beslutsprocess.
 
Erminia Mazzoni