Hem

 
Senaste nytt
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 21 January 2015, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Building European military capabilities

On 3 December, the Subcommittee exchanged views with General Jean-Paul Paloméros, Supreme Allied Commander Transformation, NATO and Claude-France Arnould, Chief Executive, European Defence Agency, on military capability development in Europe, after the Wales NATO Summit and before the 2015 European Council.
 
 

   
Financial rules applicable to the Union budget

On 3 December, the Subcommittee considered the draft opinion on Financial rules applicable to the general budget of the Union, by Rapporteur Christian Ehler (EPP). The committee responsible is BUDG (Rapporteur: Ingeborg Gräßle, EPP).
 
 

   
Security situation in the South Caucasus

On 3 December, the Subcommittee debated the security situation in the South Caucasus after the signature of the "strategic partnership" between the Russian Federation and Georgia's breakaway region of Abkhazia with H.E. Natalie Sabanadze, Ambassador of Georgia to the EU.
 
 

   
Briefings on Defence Council and CSDP Civilian Missions

On 3 December, the Subcommittee discussed the state of play of the EU's civilian missions with Kenneth Deane, Director, Civilian Planning and Conduct Capability, EEAS. It was also debriefed on the results of the Foreign Affairs Council (Defence) held on 18 November, by Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS.
 

   
 
Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för säkerhet och försvar är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess befogenheter beskrivs i punkt 1 i AFET-utskottets mandat:

”Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar."

 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Vår fred och säkerhet, som är något vi aldrig får ta för givet, hotas allt mer av händelser i vår omedelbara närhet och längre bort. Fördraget om Europeiska unionen utgör den rättsliga grunden för effektiva insatser från medlemsstaternas sida för att hantera dessa hot i EU:s grannskap.
 
EU har, från inrättandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 1999 till de 30 civila och militära insatser som genomförts sedan dess, bidragit till stabiliteten och till att upprätthålla freden på Balkan samt i Sydkaukasien, Afrika och Mellanöstern. Under 2013 upprättade EU-ledarna en färdplan för en mer effektiv kapacitet och en ny drivkraft för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samtidigt som de lade tonvikt vid våra viktiga förbindelser med Nato.
 
Underutskottet för säkerhet och försvar har blivit ett nyckelforum som främjar debatt och granskar utvecklingen på området för den gemsamma säkerhets- och försvarspolitiken sett till institutioner, kapacitet och verksamheter. Underutskottet är ett mycket viktigt verktyg för att utkräva ansvar av dem som fattar beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt för att göra denna politik begriplig för EU-medborgarna.
 
Under denna åttonde valperiod kommer underutskottet för säkerhet och försvar att fortsätta att granska den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och säkerställa att man genom den på ett snabbt och effektivt sätt kan hantera nya och redan befintliga hot mot unionens och dess medborgares säkerhet.
 
Anna Fotyga
Ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar