Hem

 
Senaste nytt
 
The next SEDE meeting

will take place on Wednesday, 5 November 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
CSDP priorities in the context of evolving security environment

The Subcommittee will exchange views on the CSDP priorities in the context of the evolving security environment with Walter Stevens, Chair of the Political and Security Committee.
 
When: 5 November 2014, 9:00-10:30         Where: room Altiero Spinelli 3G-2

   
CSDP missions and operations

The Subcommittee will debate the status of the current CSDP missions and operations with Gábor Iklódy, Director, Crisis Management and Planning Directorate, EEAS.
 
When: 5 November 2014, 15:00-16:30         Where: room Altiero Spinelli 3G-2

   
Security and defence aspects of the Galileo and Copernicus programmes

The Subcommittee will debate the security and defence aspects of the Galileo and Copernicus programmes with Frank Asbeck, Principal Adviser for Space and Security Policy, EEAS, and representatives of the European Commission. 
 
When: 5 November 2014, 10:30-12:30        Where: room Altiero Spinelli 3G-2

   
CSDP partnerships: the participation of neighbouring countries

On 13 October, the Subcommittee exchanged views on the participation of neighbouring countries in CSDP partnerships with Alessandro Mariani, Head of Division, CSDP Policy, Partnerships and Agreements, CMPD, EEAS, and Tamar Kekenadze, Civilian Representative of the Ministry of Defence of Georgia to EU and NATO and Maj. Gen. Borys Kremenetskyi, Defence and Military Adviser, Mission of Ukraine to the EU.  
 
 

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
SEDE 24-09-2014 - 09:25  

The security threat posed by the so-called Islamic State in Iraq, Syria and elsewhere in the world will be debated with EU Counter-Terrorism Coordinator Gilles de Kerchove at a meeting of Security and Defence Subcommittee and Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. The debate starts at 15:00.

Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för säkerhet och försvar är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess befogenheter beskrivs i punkt 1 i AFET-utskottets mandat:

”Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar."

 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Vår fred och säkerhet, som är något vi aldrig får ta för givet, hotas allt mer av händelser i vår omedelbara närhet och längre bort. Fördraget om Europeiska unionen utgör den rättsliga grunden för effektiva insatser från medlemsstaternas sida för att hantera dessa hot i EU:s grannskap.
 
EU har, från inrättandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 1999 till de 30 civila och militära insatser som genomförts sedan dess, bidragit till stabiliteten och till att upprätthålla freden på Balkan samt i Sydkaukasien, Afrika och Mellanöstern. Under 2013 upprättade EU-ledarna en färdplan för en mer effektiv kapacitet och en ny drivkraft för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samtidigt som de lade tonvikt vid våra viktiga förbindelser med Nato.
 
Underutskottet för säkerhet och försvar har blivit ett nyckelforum som främjar debatt och granskar utvecklingen på området för den gemsamma säkerhets- och försvarspolitiken sett till institutioner, kapacitet och verksamheter. Underutskottet är ett mycket viktigt verktyg för att utkräva ansvar av dem som fattar beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt för att göra denna politik begriplig för EU-medborgarna.
 
Under denna åttonde valperiod kommer underutskottet för säkerhet och försvar att fortsätta att granska den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och säkerställa att man genom den på ett snabbt och effektivt sätt kan hantera nya och redan befintliga hot mot unionens och dess medborgares säkerhet.
 
Anna Fotyga
Ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar