Hem

 
Senaste nytt
 
The next SEDE meetings

will take place on Wednesday, 24 September 2014, 9:00-12:30 and 15:00-18:30 and on Monday, 13 October 2014, 15:00-18:30 in Brussels.
 
The meeting on 1st October 2014 is cancelled.
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Iraq/Syria and beyond: International security threat by ISIS

The Subcommittee jointly with the Committee on Foreign Affairs will debate the security threat by ISIS in Iraq, Syria and beyond with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, John O'Rourke, Head of Division, "Arabian Peninsula, Iran and Iraq", EEAS and Florence Gaub, Senior Analyst, EU Institute for Security Studies.
 
When: 24 September 2014, 15:00-17:00      Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Mer information
 
The future of territorial defence in Europe

The Subcommittee will debate the future of territorial defence in Europe in context of the current security situation with Timo S. Koster, Director Defence Policy and Capabilities Directorate, NATO, Petros Mavromichalis, Head of Division "EU Situation Room", EEAS and Jo Coelmont, Senior Associate Fellow, Egmont Institute.
 
When: 24 September 2014, 10:30-12:30   Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Mer information
 
Exchange of views with the Chairman of the EU Military Committee

The Subcommittee will exchange views with General Patrick de Rousiers, Chairman of the EU Military Committee, on the development of the CSDP and on EU military operations.
 
When: 24 September 2014, 9:00-10:30         Where: room Paul-Henri Spaak 4B001

 
Mer information
 
Ukraine - what challenges for CSDP and NATO?

On 11 September 2014 the Subcommittee debated the security situation in Ukraine and the challenges this new European security context poses for CSDP and NATO with Maciej Popowski, Deputy Secretary General, EEAS and James Appathurai, Deputy Assistant Secretary General for Political Affairs and Security Policy, NATO.
 
 

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för säkerhet och försvar är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess befogenheter beskrivs i punkt 1 i AFET-utskottets mandat:

”Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar."

 
Kommande sändningar
 
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Vår fred och säkerhet, som är något vi aldrig får ta för givet, hotas allt mer av händelser i vår omedelbara närhet och längre bort. Fördraget om Europeiska unionen utgör den rättsliga grunden för effektiva insatser från medlemsstaternas sida för att hantera dessa hot i EU:s grannskap.
 
EU har, från inrättandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 1999 till de 30 civila och militära insatser som genomförts sedan dess, bidragit till stabiliteten och till att upprätthålla freden på Balkan samt i Sydkaukasien, Afrika och Mellanöstern. Under 2013 upprättade EU-ledarna en färdplan för en mer effektiv kapacitet och en ny drivkraft för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samtidigt som de lade tonvikt vid våra viktiga förbindelser med Nato.
 
Underutskottet för säkerhet och försvar har blivit ett nyckelforum som främjar debatt och granskar utvecklingen på området för den gemsamma säkerhets- och försvarspolitiken sett till institutioner, kapacitet och verksamheter. Underutskottet är ett mycket viktigt verktyg för att utkräva ansvar av dem som fattar beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt för att göra denna politik begriplig för EU-medborgarna.
 
Under denna åttonde valperiod kommer underutskottet för säkerhet och försvar att fortsätta att granska den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och säkerställa att man genom den på ett snabbt och effektivt sätt kan hantera nya och redan befintliga hot mot unionens och dess medborgares säkerhet.
 
Anna Fotyga
Ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar