Hem

 
Senaste nytt
 
The next SEDE meeting

will take place on Thursday, 20 November 2014, 9:00-12:30 in Brussels.
 
The meeting will be webstreamed and you can watch it live here and in the archives here.
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent at the latest 3 working days prior to the meeting to sede-secretariat@ep.europa.eu
 
 
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Security situation in the Baltic Sea

The Subcommittee will exchange views with Airis Rikveilis, Defence Counsellor to NATO and the EU, Latvia and Tomasz Szatkowski, President of the National Centre for Strategic Studies, Poland, on the security situation in the Baltic Sea basin.
 
When: 20 November 2014, 9:00-10:30        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

   
Presentation of the Maritime Security Strategy Action Plan

The Subcommittee will exchange views on the forthcoming Maritime Security Strategy Action Plan with Paola Imperiale, Maritime Coordinator at the Italian Ministry of Foreign Affairs, Rudolf Roy, Head of Security Policy and Sanctions Division, EEAS and Beate Gminder, Head of Maritime Policy Mediterranean and Black Sea Unit, DG MARE, European Commission.
 
When: 20 November 2014, 10:30-12:00        Where: room Altiero Spinelli 5G-3

   
EDA's role in the implementation of defence summit conclusions

This item is CANCELLED.

   
CSDP priorities in the context of evolving security environment

On 5 November the Subcommittee exchanged views on the CSDP priorities in the context of the evolving security environment with Walter Stevens, Chair of the Political and Security Committee.
 
 

   
 
Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för säkerhet och försvar är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess befogenheter beskrivs i punkt 1 i AFET-utskottets mandat:

”Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar."

 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Vår fred och säkerhet, som är något vi aldrig får ta för givet, hotas allt mer av händelser i vår omedelbara närhet och längre bort. Fördraget om Europeiska unionen utgör den rättsliga grunden för effektiva insatser från medlemsstaternas sida för att hantera dessa hot i EU:s grannskap.
 
EU har, från inrättandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 1999 till de 30 civila och militära insatser som genomförts sedan dess, bidragit till stabiliteten och till att upprätthålla freden på Balkan samt i Sydkaukasien, Afrika och Mellanöstern. Under 2013 upprättade EU-ledarna en färdplan för en mer effektiv kapacitet och en ny drivkraft för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, samtidigt som de lade tonvikt vid våra viktiga förbindelser med Nato.
 
Underutskottet för säkerhet och försvar har blivit ett nyckelforum som främjar debatt och granskar utvecklingen på området för den gemsamma säkerhets- och försvarspolitiken sett till institutioner, kapacitet och verksamheter. Underutskottet är ett mycket viktigt verktyg för att utkräva ansvar av dem som fattar beslut om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken samt för att göra denna politik begriplig för EU-medborgarna.
 
Under denna åttonde valperiod kommer underutskottet för säkerhet och försvar att fortsätta att granska den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och säkerställa att man genom den på ett snabbt och effektivt sätt kan hantera nya och redan befintliga hot mot unionens och dess medborgares säkerhet.
 
Anna Fotyga
Ordförande för underutskottet för säkerhet och försvar