Hem

 
Senaste nytt
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

   
 
Missa inte
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

 
Mer information
 
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

 
Mer information
 
 
Presentation och befogenheter
 
Underutskottet för säkerhet och försvar är ett underutskott till utskottet för utrikesfrågor. Dess befogenheter beskrivs i punkt 1 i AFET-utskottets mandat:
 
”Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden: Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar."
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

”Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken har sedan den bildades 1999 gjort det möjligt för Europeiska unionen att visa prov på sin förmåga att agera effektivt och med framgång runtom i världen. Unionen har utfört över 20 civila och militära insatser som har bidragit till stabilitet och till bevarande av freden på Balkan, i Sydkaukasien, i Afrika, i Mellanöstern och i Asien.
 
För att den europeiska politiken ska vinna full legitimitet, dvs. att den är förstådd, accepterad och till och med efterfrågad av unionsmedborgarna, måste dock Europaparlamentet delta i beslutsfattandet.
 
Enligt min uppfattning har underutskottet för säkerhet och försvar till uppgift att följa utvecklingen i den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken på det institutionella, kapacitetsmässiga och operationella planet och att se till att frågor rörande säkerhet och försvar inte begränsas till diskussioner mellan experter utan även bemöter de farhågor som finns hos unionsmedborgarna.”
 
Arnaud Danjean