Hem

 
Senaste nytt
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Missa inte
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

 
Mer information
 
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1.    Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:
 
a)    Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
b)    Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
c)    Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredje land.
d)    Transportsäkerhet.
e)    Förbindelser med internationella transportorganisationer.
 
2.    Posttjänster.
 
3.    Turism.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Välkommen till webbplatsen för utskottet för transport och turism. Här hittar du information om vårt utskott, våra ledamöter och vad vi gör. Utskottet för transport och turism är ett av Europaparlamentets viktigaste utskott med ett mycket omfattande ansvarsområde.
 
Vårt utskott är ett lagstiftande utskott i enlighet med medbeslutandeförfarandet och har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med medlemsstaterna som likvärdig partner och av att utarbeta lagstiftning på områdena för transport, turism och posttjänster.
 
Transporter är en del av vardagen. De är viktiga, inte bara för att leverera varor och tjänster till industrin och handeln, utan också för att människor ska kunna ta sig till och från hemmet, arbetet och skolan, eller åka på semester. Utan transporter står samhället stilla, handeln bryter samman och vi går miste om en extremt viktig funktion som knyter oss samman. Vi behöver transporter i vardagen. Det är något som vårt utskott förstått sedan länge och vi arbetar för att se till att transporterna inom EU ska nå sin fulla potential, inte bara för att åstadkomma ekonomisk och social hållbarhet utan också för att åstadkomma miljömässig hållbarhet, vilket är lika viktigt.
 
Vi är övertygade om att transporter, oavsett hur de sker, tillför samhället ett mervärde och vi anser att alla människor ska ha tillgång till dem.
 
Brian Simpson