Hem

 
Senaste nytt
 
Latest news

The next TRAN meeting will take place from Monday 1 December 15:00 p.m. to Tuesday 2 December 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
Please note that the meeting of 20 November has been cancelled.
 
Briefings on commitments made at the hearing by Commissioners-designate
 
Violeta Bulc - Commissioner for Transport
Karmenu Vella  - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Jyrki Katainen - Vice-President for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness

   
 
Missa inte
 
Hearing on Transport accessibility and connectivity in Central and Eastern Europe

The TRAN Committee will hold a hearing on 02.12.14 from 15:00-18:30 in meeting room P1A002 (Paul-Henri Spaak building). Three panels of experts have been invited to make the presentations.
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 27.11.14.

   
Exchange of views with Commissioner Bulc

The TRAN Committee will host an exchange of views with Violeta Bulc, Commissioner for Transport, in the next TRAN Committee meeting on 02.12.14 from 09:15-11:00.
 
The discussion can be followed on the TRAN website by webstreaming.

   
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
There will be a consideration of amendments in the TRAN Committee meeting on 01.12.14, and will be followed by a vote the next day.

   
Presentation of the amended 2014 CEF Transport Work Programmes

CEF annual and multi-annual work programmes specify the set of priorities and the total amount of financial support to be committed for each of these priorities in a given year.
 
The European Commission will present the amended 2014 CEF Transport Work Programmes on 01.12.14 from 15:00-16:00.

   
 
Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:
 
a) Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
b) Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
c) Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredjeland.
d) Transportsäkerhet.
e) Förbindelser med internationella transportorganisationer.
f) Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska järnvägsbyrån, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Gemensamma Sesar-företaget.
 
2. Posttjänster.
 
3. Turism.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Hjärtligt välkommen till webbplatsen för utskottet för transport och turism.
 
Här hittar du information om utskottets ledamöter och om arbetet i detta utskott, som jag sedan den 7 juli 2014 är ordförande för.  
 
I det ordinarie lagstiftningsförfarandet är TRAN-utskottet jämbördig medlagstiftare med rådet på områdena transport, turism och posttjänster.
 
Målet för vårt arbete är att säkerställa rörlighet och samtidig skydda klimatet. Transporterna står inte bara för 24 procent av alla koldioxidutsläpp i EU, utan dessutom har utsläppen ökat med 28 procent sedan 1990. Under samma tidsperiod har hushållen sänkt sina utsläpp med 24 procent och industrin med 32 procent. Utan förändringar i våra rörelsemönster kommer vi därför inte att kunna stoppa klimatförändringarna.
 
Vi behöver en effektiv och tillförlitlig infrastruktur, rättvisa regler för hela transportsektorn, högsta standarder för säkerhet och bindande rättigheter för passagerarna i Europa.
 
Utskottet för transport och turism har länge uppmärksammat detta och arbetar för att garantera en miljövänlig, säker och prismässigt överkomlig rörlighet i Europa – även över gränserna.
 
Michael Cramer