Hem

 
Senaste nytt
 
Next TRAN meeting

The next TRAN meeting will take place from Monday 3 November 15:00 p.m. to Tuesday 4 November 18:30 p.m. in Brussels in P1A002 (Paul-Henri Spaak building). The meeting will be webstreamed.
 
 

   
 
Missa inte
 
Presentation of the study on investments in large TEN-T projects

A provisional version of the update of the 2013 study on 'investments in large TEN-T projects' will be presented to the TRAN Committee on 04.11.14.
 
This update adds five new case studies to the analysis, three of which dealing with mega projects that are still in the planning or in early implementation phase: Lyon-Turin, Iron-Rhine and S21/Stuttgart-Ulm. The update also shows that not all lessons from the past have been learned, in particular as regards the need for early and transparent public participation. The study will be finalized following the presentation.

 
Mer information
 
Exchange of views with EMSA Executive Director

The TRAN Committee will hold an exchange of views with Marku Mylly, Executive Director of the European Maritime Safety Agency in the next meeting. The presentation will take place on 04.11.14 from 11:00-12:00 in P1A002 (Paul-Henri Spaak building).

 
Mer information
 
Cross-border exchange of information on road safety

The Commission proposal aims at improving road safety by providing the Member States with mutual access to each other's vehicle registration data. This would allow them to identify drivers when they commit traffic offences abroad.
 
The Rapporteur will present her draft report in the next TRAN Committee meeting on 03.11.14.

   
Hearing on European road toll systems for private vehicles

The TRAN Committee will hold a hearing on the European road toll systems for private vehicles on 04.11.14 from 15:30-19:00 in room P1A002 (Paul-Henri Spaak building).
 
The event will be organised in two parts:
  • Road financing and legal aspects
  • Toll systems in Europe - case studies
 
If you wish to attend, please send an email to tran-secretariat@europarl.europa.eu by 30.10.14.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:
 
a) Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
b) Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
c) Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredjeland.
d) Transportsäkerhet.
e) Förbindelser med internationella transportorganisationer.
f) Europeiska sjösäkerhetsbyrån, Europeiska järnvägsbyrån, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet och Gemensamma Sesar-företaget.
 
2. Posttjänster.
 
3. Turism.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkomstord
 
 

Hjärtligt välkommen till webbplatsen för utskottet för transport och turism.
 
Här hittar du information om utskottets ledamöter och om arbetet i detta utskott, som jag sedan den 7 juli 2014 är ordförande för.  
 
I det ordinarie lagstiftningsförfarandet är TRAN-utskottet jämbördig medlagstiftare med rådet på områdena transport, turism och posttjänster.
 
Målet för vårt arbete är att säkerställa rörlighet och samtidig skydda klimatet. Transporterna står inte bara för 24 procent av alla koldioxidutsläpp i EU, utan dessutom har utsläppen ökat med 28 procent sedan 1990. Under samma tidsperiod har hushållen sänkt sina utsläpp med 24 procent och industrin med 32 procent. Utan förändringar i våra rörelsemönster kommer vi därför inte att kunna stoppa klimatförändringarna.
 
Vi behöver en effektiv och tillförlitlig infrastruktur, rättvisa regler för hela transportsektorn, högsta standarder för säkerhet och bindande rättigheter för passagerarna i Europa.
 
Utskottet för transport och turism har länge uppmärksammat detta och arbetar för att garantera en miljövänlig, säker och prismässigt överkomlig rörlighet i Europa – även över gränserna.
 
Michael Cramer