Utfrågningar

SE ALLA

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

25-04-2018 - Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare

AFCO 02-05-2018 - 15:10
Illustration map of Europe ©AP Images/European Union-EP

On 25/04/2018, AFCO is organising a hearing on "Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare - lessons for the EU", with 4 invited experts: Davide Cadeddu, professor of political theory at the University of Milan; Susan George, President of the Transnational Institute in Amsterdam; Ingolf Pernice, Research Director on Global Constitutionalism from the Humboldt Institute in Berlin and Daniel Gros, Director Centre for European Policy Studies in Brussels.

Plats : Brussels