Senaste nytt

26-03-2015 - 10:22
Committee Meeting

The next AFCO meeting will take place on 16 April 2015 from 10:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.

The hearing on the 'Institutional Future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon' has been postponed, and should take place in May. The exact day will be confirmed later.

Missa inte

Joint Hearing: Towards a high degree of accountability, transparency and integrity in the EU Institutions

23-03-2015 - 13:27
EU Institutions

On 26.03.15 the Committees on Budgetary Control, Legal Affairs, Civil Liberties, Justice and Home Affairs and Constitutional Affairs will hold a Hearing on accountability, transparency and integrity in the EU Institutions. The objective is to allow a deep discussion at the European Parliament level about accountability, transparency and integrity of the EU institutions and about possible further developments related to these issues.The key conclusions of the Transparency International Report on 'the European Union Integrity System' will also be presented.

Reform of the electoral law of the European Union

10-03-2015 - 14:48
Electoral law reform

On 17.03.2015, the committee held an exchange of views (without document) on the Hübner/Leinen report on the "Reform of the electoral law of the European Union"

Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process

10-03-2015 - 14:46
Top marks and hard knocks in the university of life for Juncker's college of would-be Commissioners.

On 17.03.2015, AFCO considered an Interpretation of point 1 (a) of Annex XVI to the Rules of Procedure concerning the declaration of financial interests of designated Commissioners, which was adopted, and Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process".

The review of the economic governance framework: stocktaking and challenges

10-03-2015 - 14:44
Euro coin ©Belga/DPA

On 26.02., amendments tabled to the opinion of Ms Sylvie Goulard on the "review of the economic governance framework: stocktaking and challenges" were discussed in AFCO.

The opinion of Mrs Goulard on the economic governance framework was adopted on 17.03.2015

European Fund for Strategic Investments

10-03-2015 - 11:51

The opinion of Ms Hübner on the "European Fund for Strategic Investments" was discussed during the AFCO committee meeting on 17.03.2015.

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

26-03-2015 - 09:09
CONT AFCO JURI LIBE Sammanträde
17-03-2015 - 15:09
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Ms Danuta Hübner

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar