Senaste nytt

Next meeting

24-01-2018 - 16:42
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

26-02-2018 15:00 / 17:45 AFCO
26-02-2018 17:45 / 18:30 JURI AFCO
27-02-2018 10:30 / 12:30 AFCO

Multimediabibliotek

21-02-2018 - 14:37
AFCO PETI Sammanträde
24-01-2018 - 11:09
JURI AFCO Sammanträde
23-01-2018 - 09:15
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar