Senaste nytt

Legislative and Regulatory Processes

29-05-2015 - 11:43
Poster for AFCO workshop 17/06/2015

On 17 June 2015 (10.00 - 12.30) the workshop dedicated to "Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective" took place during an AFCO meeting.

Missa inte

Results of Council Presidency

11-06-2015 - 10:48
Committee meeting

On 17 June 2015 (from 9.00 to 10.00), AFCO had an exchange of views with Ms Zanda KALNIŅA-LUKAŠEVICA, President of the Council, Parliamentary State Secretary for the European Affairs of Latvia, on the results of the EU Council Presidency, in particular on the GAC meeting and Transparency.

State of Play of the High Level group on Own Resources

04-06-2015 - 14:45
Budget and money

On 17 June, AFCO held an exchange of views on the state of play of the High Level group on Own Resources.

General Budget of the EU for the financial year 2016 - all sections

04-06-2015 - 14:41
EU budget

On 17 June, AFCO held an exchange of views on Mrs Hübner's opinion on the "General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections".

Votes

04-06-2015 - 14:28
The BUDG Committee adopted its reading on the Budget 2013 on 3 and 4 October, voting on the ca. 1500 amendments tabled to the Council's position on the Commission's Draft budget.

On 17 June 2015 at 15.00, AFCO voted on Mr Corbett's report on "Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process" and on Mr Castaldo's opinion on the "30th and 31st annual reports on monitoring the application of EU Law (2012-2013)".

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

17-06-2015 - 15:03
AFCO Sammanträde
17-06-2015 - 09:12
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Ms Danuta Hübner

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar