Hem

 
Missa inte
 
2015 budget of the European Union

The committee will hold an exchange of views, and decide on the deadline for amendments, on the 2015 budget of the European Union.

   
AFCO Calendar

The calendar of AFCO meetings for the remainder of 2014 should be confirmed and the calendar for 2015 adopted.

   
Council Presidency's Programme

The committee will hold an exchange of views with Sandro GOZI, President-in-Office of the Council, who will present the Council Presidency’s programme.

   
European political parties

A draft corrigendum, in accordance with Rule 231, to the position of the European Parliament adopted at first reading on 16 April 2014 with a view to the adoption of Regulation (EU) No .../2014 of the European Parliament and of the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations (COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD)) will be considered and submit for approval.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFCO LIBE DEVE FEMM ECON ENVI EMPL REGI TRAN 22-07-2014 - 15:36  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers, on 22 and 23 July. This text will be updated daily.

AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande, inledande och genomförande av ordinarie och förenklade förfaranden för fördragsändringar.
2. Genomförande av fördragen och utvärdering av hur de fungerar.
3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar eller av ett utträde ur unionen.
4. Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 140.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.
5. Enhetlig valordning.
6. Europeiska politiska partier och politiska stiftelser, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.
7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.
 
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Welcome words
 
 

Available soon