Senaste nytt

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

26-03-2015 - 10:22
Euro coins sitting on a European flag

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organise a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts have been invited to exchange views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

Missa inte

Votes: Fundamental rights in the EU – Subsidiarity and proportionality

23-04-2015 - 12:57
Human rights in external policy

On 05.05.2015, the AFCO committee will adopt Mr Jáuregui Atondo's opinion on "the situation of fundamental rights in the European Union (2013-2014)" and the opinion of Mr Ujazdowski on the"Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality".

2016 Budget - Mandate for the Trilogue

23-04-2015 - 12:55
Budget and money

On 05.05.2015, AFCO organises a exchange of views with the BUDG rapporteur (José Manuel Fernandes) on the EU budget for 2016.

Transparency, accountability and integrity in the EU institutions

23-04-2015 - 12:48
MEPs demand more transparency and regulation for hedge funds, special investment vehicles and alike.

An exchange of views on Mr Giegold's report on Transparency, accountability and integrity in the EU institutions will take place on 05.05.2015

Reform of the electoral law of the European Union

23-04-2015 - 12:14
Electoral law reform

On 05.05.2015, the committee will consider a working document on the Hübner/Leinen report on the"Reform of the electoral law of the European Union"

European Parliament's right of inquiry

15-04-2015 - 12:14
Law

The proposal for a Regulation on the detailed provisions governing the exercise of the European Parliament's right of inquiry replacing the Decision of 19 April 1995(95/167/EC, Euratom, ECSC) will be discussed on 05.05.2015 (Rapporteur: Mr Jáuregui Atondo)

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

16-04-2015 - 15:07
AFCO Sammanträde
16-04-2015 - 10:12
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Ms Danuta Hübner

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar