Hem

 
Senaste nytt
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

 
Mer information
 
 
Missa inte
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFCO 18-03-2014 - 13:03  

Plans to reform the funding arrangements and legal status of European political parties and their affiliated foundations were backed by the Constitutional Affairs Committee on Tuesday. The new rules, already informally agreed with Council, should clarify the finances of these bodies and enhance their European character. A system to monitor compliance and impose penalties for breaches is also part of the deal.

AFCO 18-03-2014 - 12:37  

Measures to encourage lobbyists working with the EU to sign the EU’s public “Transparency Register” were backed by the Constitutional Affairs Committee on Tuesday. MEPs reiterated their demand that the register be made compulsory and meanwhile approved new provisions to push interest groups to make their relations with the EU more transparent.

Ständiga utskotts ansvarsområden
 
Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:
 
1.    Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande och genomförande av konvent och regeringskonferenser.
2.    Genomförande av EU-fördraget och utvärdering av hur det fungerar.
3.    De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar.
4.    Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 127.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.
5.    Enhetlig valordning.
6.    Europeiska politiska partier, utan att det inkräktar på presidiets ansvarsområde.
7.    Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
8.    Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor
 
 

På dessa sidor hittar du aktuell information om utskottets verksamhet och handlingar som varit uppe till behandling tidigare.
 
Utskottet för konstitutionella frågors ansvarsområden är utvecklingen och genomförandet av EU-fördragen, förbindelserna mellan EU:s olika institutioner och mellan Europaparlamentet och parlamenten i medlemsstaterna, förbindelserna med de europeiska politiska partierna, samt parlamentets egen arbetsordning.
 
Under valperioden 2009-2014 kommer utskottet att ha många viktiga arbetsuppgifter som avser genomförandet av Lissabonfördraget – särskilt de delar där syftet är att föra EU närmare medborgarna.
 
Utöver sina ordinarie sammanträden varje månad och extrasammanträden som hålls vid behov, anordnar utskottet offentliga utfrågningar och workshops om olika frågor. Vi kan även beställa utredningar när våra ledamöter vill ha mer information om en viss fråga. Information om allt detta finns på dessa sidor.
 
Här hittar du även en förteckning över utskottets ledamöter och kontaktuppgifter till sekretariatet. Kontakta oss gärna om du har några frågor om utskottets arbete.
 
 
Carlo Casini, ordförande