Senaste nytt

Interinstitutional Agreement on Better Regulation

23-09-2015 - 11:39
Migration, "MEPs debate EU response". In the photo: VERHOFSTADT Guy ALDE

Missa inte

Votes

23-09-2015 - 11:31
Many key votes take place on Wednesday between 12:00 and 1:00.

European Citizens' Initiative

23-09-2015 - 11:31
Hands holding human silhouettes with the earth globe as background

Reform of the electoral law of the European Union

23-09-2015 - 11:30
Casting a vote for the European elections

EU role in international financial, monetary and regulatory institutions and bodies

23-09-2015 - 11:25
As Member States try to keep their national budgets in balance, Parliament and the Council disagree over further cuts in the EU budget for next year.

The role of the EU within the UN

23-09-2015 - 11:24
Flag of the United Nations

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

28-09-2015 - 15:11
AFCO Sammanträde
22-09-2015 - 10:14
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Ms Danuta Hübner

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar