Senaste nytt

Last meeting

03-04-2019 - 14:28
Voting at the REGI meeting

Användbara dokument

Dagens sändningar

Ingen sändning i dag

Multimediabibliotek

02-04-2019 - 14:40
AFCO Sammanträde
02-04-2019 - 10:36
AFCO Sammanträde
18-03-2019 - 15:10
AFCO Sammanträde

Välkomsthälsning

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Välkommen till webbplatsen för utskottet för konstitutionella frågor.

Under valperioden 2014–2019 kommer de institutionella aspekter som avgör EU:s framtid att stå i centrum. Vi kommer att fortsätta att utvärdera hur nyheterna i Lissabonfördraget har genomförts och använda detta som underlag för fortsatt utveckling. Utvärderingen av de åtgärder som vidtogs efter krisen 2008 kommer också att få oss att överväga om det behövs en ny fördragsreform. Det skulle då finnas två mål: Dels att bestämmelserna i det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen integreras i EU:s rättsliga ramverk, vilket kan komma att kräva fördragsändringar, dels att den ekonomiska styrningen av euroområdet får demokratisk legitimitet. Det kommer att bli en utmaning att se till att en starkare integration inom euroområdet inte undergräver EU:s integritet.

Mer detaljerat

AnsvarsområdenKontakter

Länkar