Protokoll


Protokollen tjänar som sammanfattningar av diskussioner och beslut från utskottens sammanträden. I regel justeras protokollen i början av nästa utskottssammanträde. På den här sidan hittar du de senaste protokollen.

Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga protokoll.
För ytterligare information se sammanträdeshandlingarna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019

25-09-2019 AFCO_PV(2019)09-25-1 PE642.993v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 3 september 2019

03-09-2019 AFCO_PV(2019)09-03-1 PE641.187v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 10 juli 2019

10-07-2019 AFCO_PV(2019)07-10-1 PE639.780v01-00
AFCO