Generell sökning

Sök

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 19 februari 2020

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över riktlinjerna för budgeten för 2021 – avsnitt III

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-01-2020

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

PROTOKOLL - Måndagen den 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00
AFCO