Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 28 januari 2020

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 23 januari 2020

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 20-01-2020

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 9 december 2019

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Monday, 9 December 2019

09-12-2019 AFCO_PV(2019)12-09-1 PE645.034v01-00
AFCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

04-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-04_1 PE644.817v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Wednesday, 4 December 2019

04-12-2019 AFCO_PV(2019)12-04-1 PE645.019v01-00
AFCO

 

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018

27-11-2019 AFCO_AD(2019)643103 PE643.103v02-00
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS