Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

The impact of the UK's withdrawal on the institutional set-up and political dynamics within the EU
07-05-2019 Studie

Constitutional Challenges of the Enlargement – Is Further Enlargement Feasible without Constitutional Changes?
26-03-2019 Djupanalys

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Studie

Policy Departments' Monthly Highlights - March 2019
11-03-2019 Kort sammanfattning

The meaning of 'association' under EU law - A study on the law and practice of EU association agreements
18-02-2019 Studie

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives
15-02-2019 Djupanalys

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s fundamental principles and values
25-01-2019 Studie

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary Chamber?
14-01-2019 Studie

State of debate on the future of Europe
02-10-2018 Tidskrifter

The Implementation of Enhanced Cooperation in the EU
01-10-2018 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och konstitutionella frågor