Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on Review of the European Neighbourhood Policy

22-04-2015 AFET_PR(2015)551887 PE 551.887v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-05-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02473

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion on behalf of the European Union and its Member States of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

21-04-2015 AFET_PR(2015)544399 PE 544.399v01-00
AFET

David McALLISTER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2015

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

21-04-2015 AFET_PR(2015)554883 PE 554.883v01-00
AFET

Ivo VAJGL

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 12-05-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

12-03-2015 AFET_PR(2015)549275 PE 549.275v01-00
AFET

Vincent PEILLON

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02276

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland

12-03-2015 AFET_PR(2015)551764 PE 551.764v04-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 30-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02472

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands olagliga annektering av Krim

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02489

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Azerbajdzjan om de allmänna principerna för Republiken Azerbajdzjans deltagande i unionsprogram

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 01-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/00279

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om den nuvarande politiska situationen i Afghanistan

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 08-04-2015

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa

05-03-2015 AFET_PR(2015)551756 PE 551.756v01-00
AFET

Ana GOMES

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 31-03-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02746

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU:s nya strategi för mänskliga rättigheter och demokrati – utvärdering av verksamheten inom det europeiska initiativet för demokrati efter dess inrättande

25-02-2015 AFET_PR(2015)544402 PE 544.402v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 14-04-2015

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02278