Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

28-03-2018 AFET_PR(2018)619389 PE 619.389v01-00
AFET

Tokia SAÏFI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-04-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

28-03-2018 AFET_PR(2018)619399 PE 619.399v01-00
AFET

Tokia SAÏFI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-04-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om läget i förbindelserna mellan EU och Kina

26-03-2018 AFET_PR(2018)619387 PE 619.387v01-00
AFET

Bas BELDER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 26-04-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 73:e session

19-03-2018 AFET_PR(2018)619283 PE 619.283v01-00
AFET

Eugen FREUND

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-04-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

14-03-2018 AFET_PR(2018)615326 PE 615.326v01-00
AFET

László TŐKÉS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-04-2018

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

13-03-2018 AFET_PR(2018)615325 PE 615.325v01-00
AFET

László TŐKÉS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 13-04-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om klimatdiplomati

01-03-2018 CJ26_PR(2018)616683 PE 616.683v01-00
ENVI AFET

Arne LIETZ, Jo LEINEN

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-04-2018

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om it-försvar

27-02-2018 AFET_PR(2018)618310 PE 618.310v01-00
AFET

Urmas PAET

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 10-04-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11990

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Nato

21-02-2018 AFET_PR(2018)615554 PE 615.554v01-00
AFET

Ioan Mircea PAŞCU

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 28-03-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11771

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om de nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap

06-02-2018 AFET_PR(2018)618011 PE 618.011v01-00
AFET

Charles GOERENS

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-03-2018

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/11770