Senaste nytt

Next AFET Meeting

10-01-2017 - 09:43
AFET meeting

Missa inte

Användbara dokument

Kommande sändningar

24-01-2017 09:00 / 12:30 AFET
24-01-2017 15:00 / 18:30 AFET

Multimediabibliotek

12-01-2017 - 11:25
ENVI AFET Sammanträde
09-01-2017 - 15:21
AFET Sammanträde
09-01-2017 - 14:15
AFET CULT Sammanträde

Välkomsthälsning

AFET Chair

Välkommen till webbplatsen för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor, som har en viktig roll när det gäller utarbetandet och genomförandet av EU:s utrikespolitik. Vi fattar beslut om hur EU medlen ska användas för att främja EU:s intressen och värderingar utanför EU, och genom att övervaka utvidgningsprocessen avgör vi unionens framtida utformning. Vårt stöd krävs för alla internationella avtal som utgör ramen för EU:s roll i den övriga världen, särskilt för associerings- och ramavtal som unionen ingår med en mängd olika globala partner. Dessutom övervakar utskottet noga resultatet av verksamheten i de övriga EU-institutionerna, särskilt Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, för att se till att den europeiska befolkningens intressen alltid står i förgrunden för vår gemensamma utrikespolitik. Vi är också aktivt engagerade i arbetet med att upprätta och förbättra relationerna med viktiga allierade med hjälp av parlamentarisk diplomati. Via dessa långvariga relationer bidrar vi till utvecklingen av globala normer och regler och ser till att EU lagstiftningen utformas på ett sätt som gör det möjligt för den att integrera sig väl i världsordningen.

AnsvarsområdenKontakter

Länkar