Hem

 
Senaste nytt
 
Statement by Elmar Brok, Chair of the Foreign Affairs Committee

Statement by Elmar Brok, Chair of the Foreign Affairs Committee, on his meeting with Mr A. H. M. Ali, Foreign Affairs Minister of Bangladesh
 
Elmar Brok, Chair of the Committee on Foreign Affairs, met on 2 April 2014 with Mr Abul Hassan Mahmood Ali, Foreign Affairs Minister of Bangladesh, in the presence of Ms Jean Lambert, chair of the EP Delegation for relations with the countries of South Asia.
 
Mr Brok highlighted the firm commitment of the EP to the EU's relations with Bangladesh and its support for the country's democratic future. Following the opposition's boycott of the parliamentary elections in January this year, Mr Brok stressed upon the government's responsibility to engage in a dialogue and find a way forward which would give the Bangladeshi people a chance to express their democratic choice in a fully representative way. A continuing deadlock would run the risk of fuelling extremism and violence.
 
Talking about labour safety in the context of the Rana Plaza catastrophe a year ago, they agreed on the need to build on progress made on increased safety inspections by the government, especially in the ready-made garments sector, as well as on the commitments by Bangladeshi manufacturers and European buyers. It is crucial that the victims are fully compensated and that effective progress is made before 24 April 2014, which will mark the first anniversary of the catastrophe. The review of the EU-Bangladesh Global Sustainability Pact scheduled later this year will also be an important milestone.
 
Speaking on regional relations, Mr Brok and Minister Ali discussed the dire conditions of the Rohingya refugees from Myanmar in Bangladesh. Minister Ali underlined the responsibility of Myanmar and asked the EU for support in dealing with this humanitarian issue. Furthermore, Minister Ali stressed upon his country's good relations with India.
 
Lastly, Mr Brok expressed his concerns about the direct effects of climate change in Bangladesh, in particular the rising sea levels, and exchanged ideas with Minister Ali on innovative ways of dealing with the issue.
 
Minister Ali invited Mr Brok to visit Bangladesh in the future.
 

   
 
Missa inte
Samtliga meddelanden  
Maritime security in the Eastern Mediterranean: committee debate

The Committee on Foreign Affairs will discuss issues of maritime security in the Eastern Mediterranean with the Greek Foreign Minister Evangelos Venizelos. The meeting will take place on 14.04.14 in Strasbourg.

 
Mer information
 
The ides of March in the Eastern neighbourhood: an overview

Scheduled at the end of November 2013, the Vilnius Summit was supposed to bring a new impetus into the overall the Eastern Partnership (EaP) policy. Even though the Summit may have brought about mixed results, it has nevertheless provided an opportunity to review the relations that the EU has developed with the six countries participating into the EaP initiative. This document gives an overview of the Eastern Partnership’s origin and principal features, analyses the current state of affairs in the EaP countries and takes a look at future challenges.

   
Sergei Magnitsky case: visa restrictions for Russian officials

The Committee on Foreign Affairs discussed and voted on two draft recommendations to the Council during its meetings of 17-18.03.14. One recommendation is connected to the 69th Session of the United Nations General Assembly, whereas the other deals with the establishment of common visa restrictions for Russian officials involved in the Sergei Magnitsky case.

   
Meeting of the AFET Chair with the Foreign Minister of Egypt on 2 April

The Chair of the Committee on Foreign Affairs, Mr Elmar Brok, met on 2 April 2014 with the Minister of Foreign Affairs of Egypt, Ambassador Nabil Fahmy. Mr Brok expressed deep concerns at the mass trials of Muslim Brothers, stressing how the sentencing of several hundreds of people after an extremely short trial is incompatible with due process and fundamental rights. "This is a time for Egypt to promote national reconciliation and political pluralism and such trials hinder such path" said Mr Brok. Mr Fahmy appeared to share his concerns, but stressed the importance to respect the independence of the judiciary. Mr Fahmy said that Egypt requires more time to achieve its transition to democracy.

   
 
Senaste pressmeddelandena
Se alla  
AFET 31-03-2014 - 16:31  

The recent mass sentencing of 529 Muslim Brothers to death, the run-up to the 26-27 May presidential elections and continuing concerns over the democratic transition and the human rights situation in Egypt will be raised by the foreign affairs committee with the Egyptian foreign minister, Nabil Fahmi, on Tuesday in a debate starting at 10.30.

Presentation och befogenheter
 
Utskottet är behörigt i frågor som rör följande områden:
 
1.    Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar.
 
2.    Förbindelser med andra EU-institutioner, organ, FN och andra internationella organisationer och interparlamentariska församlingar när det gäller frågor som hör till utskottets behörighetsområde.
 
3.    Fördjupning av de politiska förbindelserna med tredje land, särskilt länderna i unionens omedelbara närhet, med hjälp av omfattande samarbets- och stödprogram eller internationella avtal, till exempel associerings- och partnerskapsavtal.
 
4.    Inledande, genomförande och avslutande av förhandlingar om europeiska staters anslutning till Europeiska unionen.
 
5.    Mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden i tredje land. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser ska ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden.
 
 
Utskottet ska samordna arbetet i de gemensamma parlamentariska kommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de interparlamentariska delegationerna samt i de ad hoc-delegationer och valövervakningsdelegationer som faller inom dess behörighetsområde. Utskottet förelägger inom detta behörighetsområde det behöriga utskottet förslag till valövervakningsuppdrag och kontrollerar resultatet av dessa.
 
Dagens sändningar
 
Ingen sändning i dag  
Multimediabibliotek
 
Välkommen!
 
 

Varmt välkommen till webbplatsen för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor!
 
Som den största ekonomiska makten i världen och den främsta givaren av utvecklingsbistånd har Europeiska unionen genom Lissabonfördraget fått de väsentliga befogenheter och verktyg som krävs för att den ska kunna bedriva en ambitiös och konsekvent utrikespolitik.
 
Unionens yttre åtgärder ges full demokratisk legitimitet genom Europaparlamentet, vars arbete bygger på de grundläggande värdena demokrati och rättsstatlighet, vilka i sin tur står i centrum för hela EU-projektet.
Det räcker dock inte bara med de institutionella strukturerna, utan det krävs också en politisk vilja att övervinna de inre klyftorna och de protektionistiska eller rentav nationalistiska attityderna.
 
Utskottet för utrikesfrågor bidrar till utformningen och kontrollen av en utrikespolitik som tar hänsyn till unionens intressen och unionsmedborgarnas förväntningar på säkerhetsområdet, säkerställer stabiliteten i de regioner som omger EU samt garanterar konsekvens och effektivitet. Framför allt är vi medvetna om att endast ett EU som uppträder enat kan göra unionsmedborgarnas och de olika befolkningarnas röster hörda ute i världen.