Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?

21-10-2015 A8-0308/2015 PE 560.600v03-00
AFET

Paavo VÄYRYNEN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/03466

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003

BETÄNKANDE om översynen av den europeiska grannskapspolitiken

19-06-2015 A8-0194/2015 PE 551.887v02-00
AFET

Eduard KUKAN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02473

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-003

BETÄNKANDE om säkerhetsutmaningarna i Mellanöstern och Nordafrika och utsikterna till politisk stabilitet

18-06-2015 A8-0193/2015 PE 549.275v02-00
AFET

Vincent PEILLON

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02276

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003

BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland

13-05-2015 A8-0162/2015 PE 551.764v05-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02472

ÄNDRINGSFÖRSLAG
010-012