Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området

23-11-2017 A8-0365/2017 PE 608.041v02-00
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10362

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-002

BETÄNKANDE om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

13-11-2017 A8-0350/2017 PE 607.921v02-00
AFET

David McALLISTER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10359

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-004
005-005
006-006

BETÄNKANDE om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

13-11-2017 A8-0351/2017 PE 609.294v02-00
AFET

Michael GAHLER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/10364

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • öppna pdf-filen i ett nytt fönster
  • Öppna Worddokumentet i ett nytt fönster
ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-004
005-011
012-025
026-026