Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Serbien

22-03-2017 A8-0063/2017 PE 594.161v03-00
AFET

David McALLISTER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08485

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo

09-03-2017 A8-0062/2017 PE 594.160v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08488

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

06-03-2017 A8-0055/2017 PE 595.412v02-00
AFET

Ivo VAJGL

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08484

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-002
003-003
004-014

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro

02-03-2017 A8-0050/2017 PE 595.414v02-00
AFET

Charles TANNOCK

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08483

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003
004-004
005-009
010-010

BETÄNKANDE om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar

22-02-2017 A8-0045/2017 PE 589.425v03-00
DEVE AFET

Elena VALENCIANO, Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Handlingar som hör samman med förfarande CJ19/8/05379

BETÄNKANDE om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder

17-02-2017 A8-0042/2017 PE 594.055v02-00
AFCO AFET

Michael GAHLER, Esteban GONZÁLEZ PONS

Handlingar som hör samman med förfarande CJ20/8/05363

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE över en integrerad EU-politik för Arktis

08-02-2017 A8-0032/2017 PE 589.323v02-00
ENVI AFET

Urmas PAET, Sirpa PIETIKÄINEN

Handlingar som hör samman med förfarande CJ26/8/07812

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-002