Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika

20-07-2017 A8-0268/2017 PE 601.107v02-00
AFET

Javi LÓPEZ

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07845

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-002
003-004

BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

18-07-2017 A8-0264/2017 PE 604.505v02-00
AFET

Bodil VALERO

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/09298

BETÄNKANDE om korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

29-06-2017 A8-0246/2017 PE 601.131v02-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/09295

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Asean

28-06-2017 A8-0243/2017 PE 602.807v02-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07844

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Indien

28-06-2017 A8-0242/2017 PE 602.942v02-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07843

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Turkiet

26-06-2017 A8-0234/2017 PE 601.216v02-00
AFET

Kati PIRI

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08539

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-005
006-014
015-016
017-025
026-031