Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om fredsfrämjande insatser – EU:s samverkan med FN och Afrikanska unionen

28-04-2016 A8-0158/2016 PE 575.014v02-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04818

BETÄNKANDE om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa

26-04-2016 A8-0151/2016 PE 572.951v02-00
AFET

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04820

BETÄNKANDE om EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld

29-03-2016 A8-0069/2016 PE 572.905v02-00
AFET

Sandra KALNIETE

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04812

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-002

BETÄNKANDE om genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien

08-03-2016 A8-0051/2016 PE 567.841v02-00
AFET

Tamás MESZERICS

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04358

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Kina

02-12-2015 A8-0350/2015 PE 560.676v03-00
AFET

Bas BELDER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02474

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001