Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om förbindelserna mellan EU och Kina

02-12-2015 A8-0350/2015 PE 560.676v03-00
AFET

Bas BELDER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02474

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området

30-11-2015 A8-0344/2015 PE 567.654v03-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04386

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003
004-006
007-013

BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

23-11-2015 A8-0338/2015 PE 560.836v02-00
AFET

Bodil VALERO

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/03500

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • 157k
  • 292k

BETÄNKANDE om EU:s roll i FN – Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre?

21-10-2015 A8-0308/2015 PE 560.600v03-00
AFET

Paavo VÄYRYNEN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/03466

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003

BETÄNKANDE om översynen av den europeiska grannskapspolitiken

19-06-2015 A8-0194/2015 PE 551.887v02-00
AFET

Eduard KUKAN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02473

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-003