Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland

13-05-2015 A8-0162/2015 PE 551.764v05-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/02472

BETÄNKANDE om finansieringen av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

22-04-2015 A8-0136/2015 PE 549.126v02-00
BUDG AFET

Eduard KUKAN, Indrek TARAND

Handlingar som hör samman med förfarande CJ15/8/02388

BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och Europeiska unionens politik på området

20-02-2015 A8-0023/2015 PE 541.530v03-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/01945

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-002
003-006
007-007
008-016
016-016\r1