Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

13-06-2016 A8-0205/2016 PE 575.116v03-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05289

BETÄNKANDE om fredsfrämjande insatser – EU:s samverkan med FN och Afrikanska unionen

28-04-2016 A8-0158/2016 PE 575.014v02-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04818

BETÄNKANDE om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa

26-04-2016 A8-0151/2016 PE 572.951v02-00
AFET

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04820

BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om FN:s generalförsamlings 71:a session

25-04-2016 A8-0146/2016 PE 578.471v02-00
AFET

Andrey KOVATCHEV

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05687

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003
004-007
008-008