Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet

12-10-2016 A8-0286/2016 PE 584.178v02-00
AFET

Richard HOWITT

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04816

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-004
005-006
007-007

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

10-10-2016 A8-0245/2016 PE 573.042v05-00
AFET

Marie-Christine VERGIAT

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05047

BETÄNKANDE om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget

26-07-2016 A8-0249/2016 PE 576.965v02-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04815

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE om kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser

13-06-2016 A8-0205/2016 PE 575.116v03-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05289

BETÄNKANDE om fredsfrämjande insatser – EU:s samverkan med FN och Afrikanska unionen

28-04-2016 A8-0158/2016 PE 575.014v02-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04818