Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina

06-02-2017 A8-0026/2017 PE 594.188v03-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08487

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-008
009-012
013-013

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Albanien

03-02-2017 A8-0023/2017 PE 594.191v02-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08486

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-007
008-008

BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

30-11-2016 A8-0360/2016 PE 587.509v04-00
AFET

Elmar BROK

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05935

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-013
014-019

BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

28-11-2016 A8-0355/2016 PE 587.429v02-00
AFET

Josef WEIDENHOLZER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07172

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001