Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

06-03-2017 A8-0055/2017 PE 595.412v02-00
AFET

Ivo VAJGL

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08484

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-002
003-003
004-014

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Montenegro

02-03-2017 A8-0050/2017 PE 595.414v02-00
AFET

Charles TANNOCK

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08483

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-003
004-004
005-009
010-010

BETÄNKANDE om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar

22-02-2017 A8-0045/2017 PE 589.425v03-00
DEVE AFET

Elena VALENCIANO, Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Handlingar som hör samman med förfarande CJ19/8/05379

BETÄNKANDE om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder

17-02-2017 A8-0042/2017 PE 594.055v02-00
AFCO AFET

Michael GAHLER, Esteban GONZÁLEZ PONS

Handlingar som hör samman med förfarande CJ20/8/05363

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE över en integrerad EU-politik för Arktis

08-02-2017 A8-0032/2017 PE 589.323v02-00
ENVI AFET

Urmas PAET, Sirpa PIETIKÄINEN

Handlingar som hör samman med förfarande CJ26/8/07812

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-002

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Bosnien och Hercegovina

06-02-2017 A8-0026/2017 PE 594.188v03-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08487

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001
002-008
009-012
013-013

BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2016 om Albanien

03-02-2017 A8-0023/2017 PE 594.191v02-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/08486

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-007
008-008