Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  REPORT on the fight against trafficking in human beings in the EU’s external relations

13-06-2016 A8-0205/2016 PE 575.116v03-00
AFET

Barbara LOCHBIHLER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05289

BETÄNKANDE om fredsfrämjande insatser – EU:s samverkan med FN och Afrikanska unionen

28-04-2016 A8-0158/2016 PE 575.014v02-00
AFET

Geoffrey VAN ORDEN

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04818

BETÄNKANDE om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa

26-04-2016 A8-0151/2016 PE 572.951v02-00
AFET

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04820