Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

30-11-2016 A8-0360/2016 PE 587.509v04-00
AFET

Elmar BROK

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05935

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-013
014-019

BETÄNKANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området 2015

28-11-2016 A8-0355/2016 PE 587.429v02-00
AFET

Josef WEIDENHOLZER

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/07172

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001

BETÄNKANDE om en europeisk försvarsunion

31-10-2016 A8-0316/2016 PE 584.127v02-00
AFET

Urmas PAET

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/06276

BETÄNKANDE om en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet

12-10-2016 A8-0286/2016 PE 584.178v02-00
AFET

Richard HOWITT

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04816

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-004
005-006
007-007

BETÄNKANDE om mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer

10-10-2016 A8-0245/2016 PE 573.042v05-00
AFET

Marie-Christine VERGIAT

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/05047

BETÄNKANDE om EU:s förbindelser med Tunisien i det nuvarande regionala sammanhanget

26-07-2016 A8-0249/2016 PE 576.965v02-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Handlingar som hör samman med förfarande AFET/8/04815

ÄNDRINGSFÖRSLAG
001-001