Generell sökning

Sök

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 24 juli 2019

16-07-2019 AFET_OJ(2019)07-24_1 PE639.776v01-00
AFET

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 10 juli 2019

08-07-2019 AFET_OJ(2019)07-10_1 PE639.679v01-00
AFET